De ce se pune grâu la încolțit în ziua de Sfantul Andei

Diverse

Grâul are valoare de simbol în tradiția folclorică, dar și în cea religioasă. Se folosește în multe ritualuri, începând de la naștere și până la înmormântare. Bobul de grâu încolțit este simbolul vieții care biruiește moartea.

În ortodoxie, este văzut ca simbol dumnezeiesc al creștinilor care îl poartă mereu pe Dumnezeu în suflet, cu credință și smerenie.

Este și motivul pentru care se folosește și cu scop predictiv, mai ales în noaptea din ajunul sărbătorii Sfântului Andrei. Reprezintă un simbol al belșugului, dar și un prevestitor al recoltelor de anul viitor. Tineri și bătrâni cred în puterea lui.

De ce se pune grâu la încolțit?

La miezul nopții din ziua precedentă celei a Sfântului Andrei, oricine se poate pregăti să afle cum îi va fi tot anul următor.

Într-un ghiveci sau pe un strat de vată umedă, se pun la încolțit boabe de grâu. Se folosește câte un recipient pentru fiecare membru al familiei.

Se crede că aceluia al cărui grâu va fi mai frumos și mai bogat de Anul Nou,  îi va surâde norocul și va avea parte de împliniri și de belșug în anul ce începe.

Bătrânii spun că aspectul grâului pus de Sfântul Andrei spune ceva şi despre recoltele anului agricol ce urmează. Firele de grâu frumoase și stufoase înseamnă o recoltă bogată.

Se mai crede că firele de grâu încolțit, consumate în salată în Ajunul Bobotezei, aduc în vis chipul ursitului.

Sursa: ampress.ro

 

Rugăciune de Sfântul Andrei

Rugăciune de Sfântul Andrei: „Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments