Erasmus+ „CL@SS – Învăţarea de competenţe în şcolile secundare

Cultural

La Hotel Rogge din Reșița, Colegiul Economic al Banatului Montan, a organizat conferința finală din cadrul proiectului ,,Erasmus+ „CL@SS – Învăţarea de competenţe în şcolile secundare”. Proiectul a fost derulat în perioada 2015-2017, în parteneriat cu alte cinci instituții din Bulgaria, Cehia, Slovenia și Turcia.

Beneficiarii acestui proiect au fost, în primul rând, profesorii din învățământul preuniversitar, care au participat la cursuri de formare pentru a-și însuși un model pedagogic ce are ca scop dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor prin integrarea acestora în disciplinele de studiu. Pe de altă parte, proiectul a urmărit să ofere un model inovativ și eficient de predare, care să ducă la dezvoltarea competenţelor sociale ale elevilor şi să facă disciplinele de studiu mai interesante şi mai atractive. Această abordare a avut ca scop stimularea creativității, a motivaţiei şi rezultatelor elevilor.

Conferința finală a proiectului, la care au participat 35 de persoane, reprezentați ai Inspectoratului Școlar Județean CS, Casei Corpului Didactic CS, CJRAE CS și ai școlilor din Reșița (directori, consilieri educativi, cadre didactice) a avut ca obiectiv diseminarea activităților desfășurate în cei doi ani de proiect, dar și familiarizarea participanților cu produsele proiectului, pentru a le face cunoscute în rândul cadrelor didactice din oraș și din județ, care le vor putea utiliza în procesul instructiv-educativ.

Principalele produse de proiect prezentate în cadrul conferinței au fost: Pachetul educațional pentru dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor la clasă (format din 7 caiete cu exerciții care dezvoltă Competențele pentru comunicare eficientă, Cooperare, Rezolvarea problemelor, Antreprenoriat, Învățare pe tot parcursul vieții, Găsirea și gestionarea informației) și Platforma on-line a proiectului, www.softskillsatclass.eu, pe care se pot înscrie cadrele didactice pentru a avea acces la toate exercițiile create în acest proiect (peste 750 de exerciții).

Comments

comments

Powered by Facebook Comments