Lemnele de foc pentru populatie in atentia autoritatilor

Utilitare

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în colaborare cu Direcţia Silvică Caraş-Severin şi Garda Forestieră Caraş-Severin, o întâlnire la care au fost invitaţi să participe primarii localităţilor din judeţ, pentru a le prezenta procedura de urmat de către persoanele fizice și unităţile de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, în scopul facilitării accesului la material lemnos pentru încălzirea locuinţelor, în sezonul rece 2017 – 2018.

Intrată în vigoare în data de 21 iulie a.c., Legea nr. 175 din 2017, noul Cod Silvic, prevede o serie de măsuri prin care se va asigura cu prioritate lemn de foc pentru populație. Dacă până la adoptarea actului normativ menţionat lemnul de foc se comercializa pe picior către agenții economici, care îl revindeau populației, potrivit noilor prevederi, materialul lemnos va fi atribuit prin vânzare directă cetăţenilor, care nu au însă dreptul de a-l revinde, caz în care va fi confiscat, fiind considerat de proveniență ilegală.

Proveniența lemnului va fi din fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-terioriale. Cetățenii vor depune solicitările în scris, la unitățile administrativ-teritoriale, care le centralizează și transmit necesarul de lemn către ocolul silvic de stat și/sau ocolul silvic de regim, după caz. Termenul până la care se pot depune cereri în acest an este sfârşitul lunii august.

Prefectul judeţului Caraş-Severin a solicitat reprezentanţilor autorităţilor publice locale prezenţi la şedinţă să informeze potențialii beneficiari despre procedura pe care trebuie să o urmeze în vederea achiziţionării de lemn de foc, pentru a evita ca populaţia să fie afectată de lipsa acestuia pe perioada sezonului rece.

La nivel local, mai exact în Municipiul Reșița, în urma modificărilor și completărilor apărute la Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, cererile cetățenilor de pe raza municipiului pentru dobândirea lemnului de încălzire si a lemnului de mici dimensiuni necesar realizării de construcții se centralizează de Primãria Reșița. Solicitările se depun la registratura Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, str. Petru Maior, nr. 2, Bloc 800, Reșița, urmând a fi centralizate și transmise către Ocolul Silvic Reșița pânã în 15 august.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments