Activitatea I T M C-S, în luna ianuarie 2015

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin în luna ianuarie 2015.

În perioada lunii ianuarie 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin a efectuat la agenţii economici din judeţ un număr de 168 controale, din care 93 în domeniul relaţiilor de muncă şi 75 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicând în total amenzi contravenţionale în valoare de 73.500 lei.

În cadrul acţiunilor de control, au fost identificate 5 persoane care lucrau la «negru» la un angajator din domeniul construcţiilor, acesta fiind sancţionat cu o amendă contravenţională în valoare de 50.000 lei. Pentru acest angajator s-au întocmit două denunţuri penale: unul pentru că a refuzat în mod nejustificat şi repetat să se prezinte la termenul stabilit în vederea efectuării controlului, iar al doilea denunţ penal s-a întocmit întrucât a încălcat normele legale referitoare la timpul de lucru pentru minori.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare totală de 54.500 lei, au fost aplicate în principal pentru: neînmânarea unui exemplar a contractului individual de muncă salariatului, neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, nerespectarea timpului de lucru, nerespectarea repausului săptămânal, neevidenţierea în foile colective de prezenţă a orelor suplimentare, etc.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 19.000 lei, au fost aplicate pentru neacordarea echipamentului individual de protecţie, neinstruirea angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, neasigurarea supravegherii sănătaăţii lucrătorilor, neasigurarea verificării periodice a echipamentelor de muncă, etc.

În intervalul de timp menţionat, angajatorii au comunicat 6 evenimente soldate cu 4 cazuri de incapacitate temporară de muncă şi 2 decese, iar după finalizarea cercetărilor aceste evenimente vor fi încadrate sau nu ca accidente de muncă.

În urma controalelor s-au dispus în total 256 de măsuri ferme pentru a remedia deficienţele constatate.
Inspectoratul Teritorial al Judeţului Caraş-Severin va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse şi va continua acţiunile de control.

Comentarii

comentarii