1 mort si 6 accidente de munca – Peste 200 de controale efectuate de ITM C-S în luna ianuarie

În prima lună din anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 214 controale, din care 115 în domeniul relaţiilor de muncă şi 99 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 58.000 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 33.000 lei au fost aplicate în principal pentru: neacordarea sporului de noapte; neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea termenului legal de transmitere a datelor în aplicaţia electronică REVISAL; nerespectarea repausului săptămânal; neevidenţierea în totalitate în foile colective de prezenţă a orelor lucrate efectiv; etc. Au fost sancţionaţi cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru munca la negru, 2 angajatori cu domeniul de activitate – comerţ, unde au fost identificate 2 persoane fără forme legale de angajare.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 25.000 lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: întocmirea evaluării riscurilor, a planului de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodic, purtarea echipamentului individual de protecţie.

În ianuarie au fost comunicate la inspectorat de către angajatori 7 evenimente, soldate cu 1 deces şi 6 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.
Inspectorii de muncă au dispus în total 268 măsuri care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.
I.T.M. Caraş-Severin va continua acţiunile de control şi va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 53.434 de salariaţi activi, 59.858 de contracte individuale de muncă în derulare (din care 52.692 pe perioadă nedeterminată şi 7.166 perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 137 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de prelungire a duratei de valabilitate a contractelor colective de muncă.

Comentarii

comentarii