Aroape 50.000 de caraseni vor beneficia de ajutoarele alimentare UE

Grupul de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015 Caraş-Severin s-a reunit joi, 25 februarie, la sediul Palatului Administrativ, pentru a stabili care sunt acţiunile ce trebuie întreprinse în această perioadă de către direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi serviciile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, sub coordonarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

În momentul de faţă, Ministerul Fondurilor Europene se află în faza de contractare a cutiilor de alimente, urmând ca în prima parte a lunii martie să fie demarată distribuirea pachetelor la nivelul localităţilor.

Pentru perioada imediat următoare, s-a stabilit ca Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Casa Judeţeană de Pensii şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului să transmită instituţiei prefectului şi UAT-urilor din judeţ, înainte de momentul începerii distribuţiei, cele mai recente liste cu beneficiari eligibili, ţinând seama şi de corectitudinea listelor acolo unde sunt cazuri de venituri cumulate sau duble înregistrări.

Totodată, au fost discutate detalii privind realizarea, prin sondaj, de controale la livrarea, recepţia şi distribuirea ajutoarelor alimentare, astfel încât produsele să ajungă în stare bună la beneficiari.
Din experienţa derulării POAD 2014 – 2015, este foarte important să existe o bună comunicare între furnizori şi primării, începând cu perioada de pregătire a graficelor de livrări şi continuând pe întreaga derulare a programului. În acest sens, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a transmis UAT-urilor aspectele ce trebuie urmărite, în special referitor la spaţiile în care vor fi depozitate pachetele, modul în care se face recepţia şi desemnarea persoanelor responsabile de livrarea alimentelor către beneficiari.

Față de anul trecut, au fost aduse o serie de modificări legislative privind modul de acordare a acestor ajutoare. Cea mai importantă este acordarea de ajutoare alimentare și persoanelor fără venituri. Astfel, beneficiarii Programului POAD sunt pensionarii din sistemul de stat sau cei care primesc indemnizație socială pentru pensii mai mici de 450 lei, persoanele cu handicap gradul I sau II, șomeri în plată, beneficiari ai ajutorului social conform Legii 416, familii beneficiare de alocații pentru susținerea familiei, precum și alte categorii de persoane, printre care veteranii de război și văduvele acestora, eroi ai Revoluției ori persoane persecutate politic în timpul regimului comunist.

La nivelul judeţului Caraş-Severin, sunt, potrivit ultimelor date, aproximativ 47.800 beneficiari.

Cancelarie prefect

Comentarii

comentarii