CONCURS NAŢIONAL DE POEZIE LA CARANSEBEȘ

gheorghe suru„SUB SEMNUL DE TAINĂ – GEORGE SURU”
Ediţia a XX – a, CARANSEBEŞ, 29-30 martie 2013

Concursul se organizează în municipiul Caransebeş în semn de recunoaştere a
operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa
culturală a oraşului de pe Timiş, cât şi pentru promovarea şi afirmarea unor talente literare
de perspectivă.
La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă, care nu au
publicat în volum.
Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale,
obligatoriu editate la PC, sau dactilografiate, în 3 exemplare.
Lucrările nu vor fi semnate ci vor purta un motto de identificare, ales de autor.
Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare,
în care se vor găsi datele de identificare (nume, prenume, adresa, adresă de e-mail, nr.
telefon), la care poate fi contactat concurentul.
Manuscrisele nu se înapoiază.
Lucrările se trimit până la data de 20 martie 2012, pe adresa:
Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş, str. Episcopiei, nr. 6, cod
325400, jud. Caraş Severin.
Se vor acorda 3 premii şi un premiu special, în bani.
Poeziile premiate vor fi publicate în revista literară „Interferenţe” a Casei
Municipale de Cultură”.
Premianţii vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la Caransebeş, la premiere, în
ziua simpozionului, asigurîndu-li-se masa, cazarea şi transportul.
În caz de neprezentare a câştigătorilor, la Caransebeş, în ziua de premiere,
organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-514609
0724-235876;

Comentarii

comentarii