Despre prohibitia la pescuit – POLIŢIA DE FRONTIERĂ INFORMEAZĂ:

Având în vedere numărul mare de pescari sportivi care practică pescuitul în fluviul Dunărea sau în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara (județele Mehedinți, Caraș Severin si Timiș) poliţiştii de frontieră informează asupra următoarelor aspecte de natură legislativă:

În luna februarie a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.170/2018 Ordinul privind stabilirea perioadelor de prohibiţie pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii, din anul 2019.

Astfel, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ sportiv şi familial al oricăror specii de peşti pe o durată de 45 de zile în apele care constitue frontieră de stat. De asemenea, se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de peşti în fluviul Dunărea în zonele care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria şi cu Republica Serbia, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai, inclusiv cu următoarele excepții:
Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pește, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv;

Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial a scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare, astfel: pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 20 de zile, în perioada 18 aprilie-7 mai inclusiv;

Reamintim că pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau lanseta, în scop de agrement sau performanţă, este o activitate individuală şi necomercială iar practicarea acestei activităţi se face în baza permisului de pescuit recreativ sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, fiind valabil pentru anul 2019.

Permisul de pescuit este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil care se poate viza în mod gratuit la sediile Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră (Caraș Severin, Mehedinţi, Timiș), după depunerea unei cereri și a copiilor după cartea de identitate.

Pentru a putea desfăşura activităţi de pescuit sportiv şi a nu încălca prevederile legale, este necesară deţinerea unui permis eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi avizat de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, pentru anul 2019.
De asemenea, pescarii sportivi trebuie să ştie că granița cu Republica Serbia este o frontieră externă a Uniunii Europene, iar activităţile desfăşurate în zona de frontieră sunt supuse controlului Poliţiei de Frontieră Române.

Conform prevederilor legale ale frontierei de stat a României, pescuitul sportiv în fluviul Dunărea se efectuează în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră.
Facem precizarea că lipsa avizului şefului Poliţiei de Frontieră, pe aceste permise, constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă de la 100 la 1000 de lei.

Totodată, pescuitul recreativ sportiv, efectuat fără permis, constituie contravenţie şi se sancţionează în baza prevederilor art.58 lit. a) din O.U.G. 23 din anul 2008, modificată şi republicată, cu amendă de la 300 lei la 600 lei şi confiscarea peştelui, icrelor, precum şi altor vieţuitoare acvatice.

Comentarii

comentarii