Jandarmii cărășeni și-au prezentat bilanțul activității pe anul 2019 VIDEO

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE DE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN ÎN ANUL 2019

“O persoană care nu a făcut niciodată o greșeală este o persoană care nu a încercat niciodată ceva nou.” Albert Enstein

Activitatea desfășurată de personalul inspectoratului în anul 2019, a fost orientată mereu către interesul comunității, al cetățenilor județului și în sprijinul instituțiilor și reprezentanților statului.
Cele 4511 misiuni executate, reprezintă munca unui an de zile a bărbaților și femeilor în uniformă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin.

Acum, când ne prezentăm activitatea de bilanț vă spunem că în anul 2019, am executat 479 misiuni de asigurare, 2152 misiuni de menținere, am pus în executare 545 de mandate de aducere, am asigurat protecția a 786 de transporturi, am constatat 182 de infracțiuni cu 173 autori identificat și am aplicat 1553 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de 335.010 lei.
Eficiența a condiționat capacitatea întregului nostru colectiv să-și îndeplinească rolul de a realiza performanțele ce i-au fost stabilite.
Complicatul proces continuu de adaptare a misiunilor noastre la cerințele societății este extrem de sensibil și delicat deoarece așteptările (pretențiile) comunității în care trăim cu toții sunt de cele mai multe ori extrem de înalte.

Ordinea publică

Ordinea publică, acea stare de echilibru și pace socială, la care noi jandarmii trebuie să veghem conform atribuțiilor din fișa postului fiecăruia dintre noi, constituie obiectivul general comun al instituțiilor din sistemul național de ordine și siguranță publică, sistem în care Jandarmeria este o forță principală cu rol determinant.

Prioritatea strategică a noastră este creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.

În perioada supusă evaluării, au fost executate un număr total de 479 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 2073 jandarmi faţă de 286 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 1377 jandarmi în anul 2018, fiind adoptate cele mai eficiente dispozitive şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional atât în mediul urban cât şi rural, organizarea şi executarea acestor misiuni necesitând o bună planificare şi rulare a efectivelor la dispoziţie, după cum urmează:
a) Manifestații de protest
Au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a 10 manifestații de protest, cu un efectiv de 101 jandarmi, faţă de 2 misiuni cu un efectiv de 20 jandarmi în anul 2018, neînregistrându-se evenimente deosebite cu incidenţă la adresa ordinii publice.

La nivelul judeţului Caraş-Severin, în cursul anului 2019, nu au fost situaţii de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii publice.

b) Manifestații cultural-artistice, religioase, promoţionale
În cursul anului 2019, au fost asigurate 302 manifestații cultural-artistice, religioase, promoţionale, etc. cu un efectiv de 1216 jandarmi, (ex. sărbătorile religioase „Botezul Domnului”, Paştele Ortodox şi Catolic, Simpozionul Internaţional de Yoga – 2019, Festivalul Internaţional de Jazz şi Folk Gărâna 2019, Custom 2019, Zilele municipiilor Reşiţa, Caransebeş şi ale oraşelor şi localităţilor din judeţ, sărbătorile tradiţionale „Ruga Satului” prilejuite de hramurile bisericilor de pe raza localităţilor , Ziua Naţională a României, etc.) față de 160 misiuni cu 479 jandarmi în 2018. Observăm aici că în anul 2019 aproape am dublat misiunile de asigurare.
În perioada analizată numărul misiunilor de asigurare la manifestații cultural-artistice, religioase și promoţionale a crescut ca urmare a solicitărilor organizatorilor și a creșterii numărului de manifestații pe raza județului Caraș-Severin la care s-a impus prezența efectivelor de jandarmi.

c) Manifestații sportive

A fost asigurată ordinea şi siguranţa publică pe timpul desfăşurării a unui număr de 85 manifestații, cu un efectiv de 547 jandarmi față de 51 manifestații cu un efectiv de 266 jandarmi în anul 2018, dintre care pot fi menţionate meciurile de fotbal pe care echipa C.S.M. Şcolar Reșița le-a susţinut în liga a II-a, a III-a și Cupa României precum și meciurile de handbal masculin din Liga Zimbrilor, Cupa României și Divizia A susținute de către C.S.M. Şcolar Reșița.
În urma executării misiunilor de asigurarea şi restabilirea ordinii publice au fost obţinute următoarele rezultate:
infracţiuni constatate = 2 faţă de 0 în anul 2018
autori depistaţi = 2 faţă de 0 în anul 2018
contravenţii = 50 în valoare de 5750 lei, faţă de 28 în valoare de 5350 lei în anul 2018;
Creșterea numărului infracțiunilor și sancțiunilor contravenționale constatate s-a datorat intransigenței forțelor de ordine față de producerea oricăror fapte antisociale.

Participarea la menţinerea ordinii publice

Inspectoratul nostru a participat sub coordonarea Inspectoratului de Poliție la menținerea ordinii și siguranței publice prin patrule mixte.
Astfel, în cursul anului 2019 au fost executate un număr de 1129 misiuni de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte la care a fost folosit un număr de 3310 jandarmi faţă de 1029 misiuni în anul 2018 cu un număr de 2206 jandarmi.
În urma participării la misiunile de menţinere a ordinii publice executate prin acest sistem, s-au obţinut următoarele rezultate:
infracţiuni constatate = 78;
autori depistaţi = 79;
contravenţii = 220, în creștere semnificativă față de anul 2018.

O atenţie deosebită a fost acordată și misiunii de menţinere a ordinii publice în zonele adiacente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiile și orașele județului unde s-a acţionat cu precădere pentru protecţia elevilor şi personalului didactic ocazie cu care au fost desfăşurate şi activităţi preventiv – educative.

În anul 2019, în urma ședințelor de cooperare, au fost stabilite instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului Caraş–Severin, la care au fost dispuse măsuri de ordine şi siguranţă publică de către efectivele de jandarmi.
În zona celor 6 instituții de învățământ repartizate jandarmilor au fost executate un număr de 531 misiuni de menţinere a ordinii publice la care a fost folosit un număr de 1302 jandarmi.

Independent au fost executate misiuni de menţinere a ordinii publice pe traseele turistice şi în zona Staţiunii Crivaia și temporar pe muntele Semenic, cu efective din cadrul Postului de Jandarmi Montan Văliug precum şi în staţiunea Băile Herculane cu efective din cadrul Postului de Jandarmi stațiunea Băile Herculane.
Astfel, în cursul anului 2019 au fost executate 2152 misiuni de menţinere a ordinii publice la care a fost folosit un număr de 7200 jandarmi.

Acțiuni punctuale

În urma analizelor efectuate am executat un număr mai mare de acțiuni față de anul 2018.

Am constatat:
infracţiuni constatate = 21 faţă de 23 în anul 2018;
autori depistaţi = 21 faţă de 28 în anul 2018;
la contravenţii fiind totuși o urcare de la 135 la 178

Acțiuni în cooperare/colaborare cu alte instituții

În anul 2019 Inspectoratul nostru a desfășurat un număr de 479 misiuni cu alte instituții ale statului în baza planurilor/ protocoalelor de cooperare/colaborare, precum și pentru punerea în aplicare a „Planului de Măsuri în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux de imigranţi” pentru combaterea migraţiei ilegale la frontiera de sud – vest a României, folosindu-se pentru acestea un număr de 1715 de jandarmi, față de 486 misiuni, cu un număr de 1728 în anul 2018.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Compartimentul de specialitate a desfăşurat un număr de 90 activităţi de prevenire.
Pe linia prevenirii consumului de droguri s-au organizat şi executat activităţi de informare în mediile cu o vulnerabilitate ridicată la consumul de droguri (medii școlare, localuri publice, tabere şcolare, zonele de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice), în colaborare cu reprezentanții CEPCA Caraș-Severin.

Pe linia combaterii traficului ilicit cu produse supuse accizelor au fost identificate mai multe persoane suspecte, de la care au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 19.200 ţigarete (960 pachete ţigări. Cu prilejul constatării, au fost întocmite un număr de 21 acte de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional conform Legii nr. 12/06.08.1990 Rep. privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, au fost aplicate un număr de 21 sancțiuni contravenționale şi au fost confiscate un număr de 276 bunuri.

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol şi cinegetic au fost desfăşurate o serie de acţiuni de prevenire şi combatere a acestui fenomen, ocazie cu care au fost aplicate un nr. de 96 sancţiuni contravenţionale.
Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional şi infracţional specific domeniului silvic au fost constatate un număr de 3 infracţiuni cu 7 autori, masa lemnoasă recuperată fiind de 46,20 mc.
Pe linia executării mandatelor de aducere emise de către Instanţele de Judec

ată şi Parchete, în anul 2019, au fost puse în executare un număr de 545 mandate de aducere atât pe raza judeţului Caraş Severin cât şi în alte localităţi din ţară. Au fost angrenaţi un număr de 1092 jandarmi pentru executarea acestor misiuni conform Codului de Procedură Penală în continuă creștere față de anii anteriori. Nu putem decât constata că modul în care înțelegem să ne facem treaba este apreciat de către colaboratorii noștri din sistemul de Justiție.

PAZA ȘI PROTECȚIA INSTITUȚIONALĂ

Pentru executarea misiunii de pază și protecție instituțională, Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin are prevăzut în statul de organizare un procent de 40% din totalul de efective. În cursul anului 2019 statul de organizare a fost suplimentat cu 5 indicatori la obiectivul Serviciu de Probațiune Caraș-Severin.

Inspectoratul asigură paza şi protecţia unui număr de 21 de obiective.

Concomitent cu executarea acestor misiuni, s-a asigurat menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti, cu efective din cadrul detaşamentelor de jandarmi, în 10 săli de judecată, dispuse în 4 localităţi astfel: – 3 săli la Tribunalul Caraş-Severin, – 2 săli la Judecătoria Reşiţa, – 2 săli la Judecătoriile Oraviţa şi Caransebeş şi o sală la Judecătoria Moldova Nouă. Fiecare post de pază presupune asigurarea unei resurse umane de cel puţin 4 jandarmi.
S-a efectuat un număr de 602 transporturi de corespondenţă clasificată în municipiul Reşiţa, judeţele Caraş-Severin şi Timiş, cu un efectiv de 1017 subofiţeri. A fost asigurată protecţia unui număr de 155 transporturi de valori, în folosul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, din care 41 în municipiul Reşiţa, 90 în judeţul Caraş Severin şi 24 în afara judeţului Caraş Severin. De asemenea, efectivele inspectoratului au asigurat paza și protecția a 29 de transporturi de produse cu caracter special rutier cu un număr de 58 de jandarmi.

Cooperarea cu instituţiile beneficiare de pază şi protecţie instituţională, a constituit o prioritate pentru conducerea inspectoratului. În acest sens s-au desfăşurat analizele trimestriale şi semestriale care au pus accent în principal pe modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

Sesizări prin Sistemul Naţional Unic al Apelurilor de Urgenţă „112”:
În anul 2019 s-a răspuns cu promtitudine la un număr de 715 de apeluri venite prin S.N.U.A.U. „112”, faţă de 725 de apeluri venite prin S.N.U.A.U. „112” în 2018 şi 110 solicitări pe alte posturi telefonice, faţă de 67 apeluri în anul 2018.
Timpul de răspuns la apeluri primite prin S.N.U.A.U. „112” a fost de aproximativ 4 minute în anul 2019, faţă de aproximativ 5 minute în anul 2018. Timpul de răspuns a scăzut în anul 2019 pentru faptul că intervenţiile la solicitări au fost, marea majoritate, în municipiul Reşiţa.
Majoritatea solicitărilor pe alte posturi telefonice au vizat în special infracţiuni de subzistenţă (furturi din societăţi comerciale).

CREȘTEREA PERFORMANȚEI ACTIVITĂȚILOR DE SUPORT

Activitatea pe linie de resurse umane a fost marcată de modificările legislative cu impact direct asupra încadrării personalului și acordării drepturilor salariale, precum și de fluctuațiile din dinamica de personal.

Situația încadrării posturilor vacante a constituit o prioritate pentru comanda inspectoratului și a structurii de resurse umane. La începutul anului 2019 gradul de încadrare a fost de 92,87% , iar la data de 31.12.2019 în procent de 90,54% astfel: 57% ofițeri; 50 % maiștri militari; 95,70% subofițeri; 100% personal contractual.

Vârsta medie a personalului militar este de 41,2 ani. Încadrarea cu personal a structurilor operative este în procent de 90,62% fapt ce permite îndeplinirea atribuțiilor Jandarmeriei Române.

Perfecţionarea şi consolidarea cunoştinţelor profesionale constituie o prioritate deși în fața nevoii imperative a asigurării resursei umane pentru executarea misiunilor trece în plan secund. Da trebuie să evidențiem acest fapt, pregătirea specifică a personalului pentru executarea misiunilor de bază ale Jandarmeriei este afectată de disponibilitatea pe care o arătăm pentru sprijinirea celorlalte componente din cadrul S.N.O.P. Faptul că angrenăm resursă umană ca panaceu universal pentru atingerea obiectivului comun din Strategia Națională afectează pregătirea singurei instituții abilitate pentru restabilirea ordinii publice. Acest aspect îl constatăm cu toții. Prioritatea de a fi mereu în stradă în misiunile cotidiene afectează singura forță specializată pentru executarea misiunilor de genul celei din 10 august. Suntem pregătiți în permanență pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice, însă ne dorim ca această misiune să ne fie solicitată cât mai puțin de o societate care va înțelege cât mai curând că nu violența este calea către bunăstare.

LOGISTICA

Suportul logistic asigurat inspectoratului în acest an a cunoscut o reală evoluție. Dacă relieful județului nostru solicită un nivel ridicat al asigurării legăturilor voce-date între subunități, iar evoluția tehnologică ne obligă să ținem pasul în asigurarea suportului informatic, putem afirma că ne aflăm deasupra nivelului minim acceptat din punct de vedere sistemic.

Mobilitatea inspectoratului a crescut în acest an mai mult decât în ultimii doi. În cursul anului trecut dotarea cu mijloace auto se prezintă astfel:
– 2 autoturisme Opel Vivaro 8+1 locuri (noi);
– 1 autobuz TEMSA LD12SB PLUS (nou);
– 1 autoturism Subaru Forester 4×4 (utilizat);
– 1 microbuz Opel Movano 16+1 locuri (utilizat);
– 1 autoturism Jeep Grand Cheeroke 4×4 (utilizat).

CONCLUZII:

Rezultatele obţinute, reflectă capacitatea de acţiune a instituţiei, atât în activitatea de îndeplinire a misiunilor încredinţate, cât şi în activitatea de gestionare a resurselor umane şi materiale.

Realizarea obiectivelor ce stau în faţa echipei manageriale, cât şi a factorilor de execuţie impune o abordare pragmatică a activităţilor dar și o abordare informală a modului în care se va aplica managementul viitor. În spiritul creștin al comunității noastre trebuie să nu renunțăm la abordarea optimistă care trebuie să coexiste în sufletele noastre, poate prea mult afectate de incertitudinea zilei de mâine. Atunci când ne gândim la viitor și ne facem planuri în acest sens nu trebuie să uităm că Dumnezeu a făcut să fim azi aici și tot El va face ca ziua de mâine să fie o zi în care ne-am făcut treaba.

Jandarmii cărășeni și-au prezentat bilanțul activității pe anul 2019. Aceștia au fost prezenți atât la granița de stat cât și la proteste sau maifestărtile culturale, religiose sau sportive care au avut loc în Banatul de munte pentru a preveni faptele antisociale și pentru a asigura ordinea publică.

Deși în Caraș-Severin Jandarmii nu au avut misiuni de intervenție în forță pentru restabilirea ordinii publice, oamenii legii au participat la 10 acțiuni de protest, 479 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale, religioase și sportive. De asemenea militarii jandarmi au venit în sprijinul poliției de frontieră în  vederea stopării migrației la frontieră de vest.
La bilanțul jandarmilor cărășeni au fost prezenți prefectul județului, Florența Albu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, precum și reprezentanți ai deconcentratelor precum și ai parchetelor și tribunalelor din Banatul de munte.
Jandarmii cărășeni și-au prezentat bilanțul activității pe anul 2019. De asemenea jandarmii au înregistrat rezultate notabile în ceea ce privește combaterii traficului ilicit cu produse accizabile, braconajul piscicol și cinegetic, a comerțului ilegal și a infracțiunilor în domeniul silvic.

Comentarii

comentarii