Peste 5 milioane de euro pentru lucrări de modernizare a sistemului public de apă şi canal la B Herculane

SC AQUACARAȘ SA, societate al cărei acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a început şi la Băile Herculane lucrările aferente contractelor de lucrări „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie a apei şi reţelelor de canalizare din Caransebeş şi Băile Herculane”, „Construirea şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei în Oţelu Roşu, Moldova Nouă, Caransebeş şi Băile Herculane” şi „Construirea şi reabilitarea Staţiilor de Epurare în Oţelu Roşu, Moldova Nouă, Băile Herculane ” din cadrul Proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin ’’.

Valoarea lucrărilor din oraşul Băile Herculane se ridică la suma de 23.233.276,48 lei.

În cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş Severin” la Băile Herculane va fi construită o nouă Staţie de Tratare a Apei ( valoare alocată 12.670.259,5 lei), o nouă Staţie de Epurare a Apelor Uzate ( valoare alocată 8.155.252 lei) şi se va reabilita/ extinde reţeaua de apă şi reţeaua de canalizare menajeră ( valoare alocată 2.407.754,98 lei) .

Contractul de lucrări „Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie a apei şi reţelelor de canalizare din Caransebeş şi Băile Herculane” prevede pentru oraşul Băile Herculane următoarele lucrări:
– Reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de 660 m
– Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de 2,771 km
· Hidranţi supraterani – 9 buc.
· Branşamente : 26 branşamente de 25 mm şi 61 branşamente de 63 mm
· Cămine de vane – 14 buc.
– Extinderea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de 353 m
· Branşamente noi – 4 buc.
· Cămine de vane noi – 2 buc.

Valoarea totală a proiectului “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Caraș – Severin”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu – Axa Prioritară 1 Sector Apă/Apă Uzată este de 492.847.686 lei (fără TVA) din care:
– Fondul de Coeziune : 88,16 % – 407.306.024 lei
– Buget de Stat:10,84 % – 50.081.638 lei
– Contribuţia SC AQUACARAŞ SA este de 30.839.946 lei
– Bugetul Local : 1% – 4.620.078 lei din care contribuţia Consiliului Local Băile Herculane este de 254 424 lei.

Conducerea
SC AQUACARAŞ SA

Comentarii

comentarii