S-a aprobat ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Caraș-Severin”

Considerat un document strict necesar și complex ”Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin” pentru perioada de finanțare 2014-2020, a fost aprobat de către administrația județeană.
Obiectivul general al acestei strategii țintește realizarea unei dezvoltări economice durabile, favorabilă incluziunii sociale și care să ducă la creșterea PIB-ului pe locuitor pentru a ajunge la media Uniunii Europene a PIB/locuitor.

Pentru județul Caraș-Severin această dezvoltare durabilă este posibilă prin valorificarea potențialului natural și antropic, mai exact: suprafețe mari de arii protejate, obiective turistice unice în țară și în Europa, tradiții culturale specifice și alte resurse.
Strategia județeană este demersul necesar pentru alocarea de fonduri privind implementarea proiectelor stabilite, fie cofinanțate din fonduri europene, fie realizate integral din resurse europene sau locale.

Această strategie cuprinde obiective pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, a infrastructurii de utilități publice, protecția mediului, dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea durabilă a turismului, cea urbană, rurală, sănătate, învățământ, administrație, cercetare, sport și alte câteva ramuri.

Implementarea acestei strategii presupune conlucrarea administrațiilor publice locale, instituții descentralizate și deconcentrate de la nivelul județului, agenți economici, organizații neguvernamentale și societatea civilă, precum și o colaborare cu parteneri din țară și străinătate.
Prin Strategia de Dezvoltare Durabilă se pune la dispoziția Consiliului Județean, a Consiliilor Locale și a altor instituții ”un instrument de lucru” care să faciliteze dezvoltarea, promovarea și implementarea unor proiecte, măsuri, adaptate nevoilor de dezvoltare locale și care să se plieze pe direcțiile de acțiune ale principalelor proiecte operaționale 2014-2020 și care vor contribui la dezvoltarea durabilă a județului.

Consiliul Județean adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-sociale și de mediu pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dar și dispune, aprobă și urmărește împreună cu acestea măsurile necesare realizării propunerilor, chiar și cele care țin de partea financiară.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Ilie Iova, a lansat chiar o propunere consilierilor și chiar reprezentanților mass-media de a veni cu completări la această Strategie de Dezvoltare Durabilă pentru o mai bună aplicabilitate a ei.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments