SĂPTĂMÂNA DE SPORT LA ŞCOALA 7 REŞIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA a demarat    luni, 20 februarie 2017, proiectul naţional SPORTUL ÎN VIAŢA MEA. Manifestarea, ajunsă la ediţia a noua, este adresată elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ, precum şi din cluburile sportive din ţară. Acţiunea este dedicată sportului, prin secţiunile sale participanţii fiind provocaţi să prezinte aspecte ale activităţii sportive văzute din mai multe perspective. Este vorba despre activitatea sportivă de masă, care implică toţi elevii din şcoli şi sportul de performanţă, practicat de un număr mult mai mic de persoane. Totodată, se oferă   oportunitatea de a exprima puncte de vedere, opinii, de a face comparaţii în ceea ce priveşte practicarea sportului în România faţă de alte ţări europene.

Manifestarea care se derulează pe parcursul săptămânii 20-24 februarie are două   părţi. Una cuprinde secţiunile dedicate elevilor din toate ciclurile de învăţământ şi o altă secţiune are ca grup ţintă adulţii-cadrele didactice. Astfel, secţiunile proiectului sunt:

  • Ø Dedicate elevilor:
  • Sportul în culori – Elevii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal sunt provocaţi să expună imaginea lor despre sport din punct de vedere artistic, printr-un concurs de desene, picturi şi colaje;
  • Povestea mea – eseu cu tematică sportivă;
  • Campionul meu preferat – interviu, reportaj, eseu cu/despre un sportiv;
  • Sport şi fair-play la clasa pregătitoare este secţiunea dedicată clasei pregătitoare. Fiecare şcoală din Reşiţa este invitată să participe cu un grup de şase elevi din clasele pregătitoare, care vor forma echipa şcolii din care provin. Aceste echipe vor participa la ştafete distractive şi demonstraţii şi întreceri sportive care vor consta în:   alergări cu mingea în mână, alergare în sac, alergare printre jaloane, transportarea mingii în suport, târâre, jocuri cu mingea medicală, trecere prin cerc, aruncarea mingii de tenis în coş, trasul frânghiei etc. Fiecare echipă va primi din partea organizatorilor tricouri, diplome, dulciuri, iar echipele câştigătoare vor primi, în plus, cupe. Acţiunea dedicată claselor pregătitoare va avea loc joi, 21 februarie 2013, în sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Vuia” Reşiţa. Formaţiile participante vor fi susţinute de majoretele din clasele I ale şcolii organizatoare.
  • Cerc de schi pe Semenic este secţiunea manifestării dedicate sportului la Şcoala 7 Reşiţa. Organizat de Clubul PRIETENII MUNŢILOR în perioada 2 – 8 ianuarie 2017, s-a desfăşurat pe Muntele Semenic având ca scop iniţierea, perfecţionarea şi distracţia pe schiuri.
  • Ø Cadrele didactice sunt invitate să susţină păreri, opinii, puncte de vedere exprimate în lucrări de specialitate sau comunicări ştiinţifice în cadrul simpozionului cu tema DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN SPORT
  • Ø Cupa „NICOLAE STĂNCUNĂ“ LA VOLEI – participă profesori şi foşti elevi ai şcolii ;
  • Ø FACEM SPORT ÎMPREUNĂparticipă elevi din clasele I-IV  şi părinţi.

Parteneri în organizarea şi desfăşurarea manifestării sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Academia Olimpică Română – filiala Caraş-Severin şi Clubul Prietenii Munţilor. Prin aceaste acţiuni dedicate sportului, se doreşte dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sport, în general, aprecierea performanţelor obţinute de marii sportivi ai ţării, realizarea unor analogii în privinţa disciplinei educaţie fizică în programa şcolară a altor ţări, identificarea şi sesizarea unor probleme în privinţa practicării sportului în societate prin comparaţie cu alte ţări europene.

Evaluarea manifestării va consta în diplome de participare pentru elevi şi cadre didactice, premiile I, II, III şi menţiune la concursurile de desen, fotografii şi eseuri, pe categorii de vârstă şi un CD cu ISBN care va cuprinde cele mai interesante lucrări ale elevilor şi ale cadrelor didactice.

Proiectul Sportul în viaţa mea este coordonat de prof. Cristiana Schmaler.

A consemnat – Cons. educativ prof. Marinica-Florica Potocean

Comentarii

comentarii