Sedinta ordinara pe luna decembrie a Consiliului Judetean Caras Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei ședințe pentru data de 28 decembrie 2016, ora 12:00, cu următoarele proiecte incluse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2016.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, modificată și completată.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie preliminat al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie preliminat al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2016.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie preliminat al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, pe trimestrul IV 2016.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale Speciale Caransebeș în ”Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș”.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui licențe de traseu pentru un traseu județean din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 din județul Caraș-Severin, operatorului de transport declarat câștigător la ședința de atribuire electronică din data de 12 decembrie 2016.

9. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a doamnei Ana Vasile, director executiv al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Caraș-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 58/11.03.2015 privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilului Centrul de Plasament ”Sf. Dumitru” aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Consiliului Local Teregova.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooptării orașului Moldova Nouă, prin Consiliul Local Moldova Nouă în calitate de asociat în cadrul SC EOLIANA CARAȘ SRL, precum și încredințarea unui mandat expres reprezentanților Consiliului Judeţean Caraş-Severin în vederea aprobării în Adunarea Generală a Asociaților societății a majorării capitalului social prin aportul în numerar al asociatului cooptat.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 221/28.09.2016 privind stabilirea numărului membrilor care compun Consiliul de Administrație al SC AQUACARAŞ SA, aprobarea achiziționării serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, precum și constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor întreprinderii publice.

13. Întrebări. Interpelări

Comments

Comentarii

comentarii