Activitate preventivă la “Centrul de zi Maria”

Lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin (Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Serviciul de Ordine Publică) au desfăşurat o activitate cu caracter informativ-preventiv având drept grup ţintă minori, beneficiari ai serviciilor “Centrului de zi Maria” din Municipiul Reşiţa .

Temele abordate în cadrul acestei activităţi au făcut referire la : definirea delincvenţei juvenile, exemplificarea noţiunii, prevederile legale privind răspunderea penală şi măsurile ce pot fi luate faţă de minori, modul de gestionare a unor situaţii conflictuale, influenţa anturajului şi a găştilor, consecinţele legale, psihologice şi sociale ale comiterii de infracţiuni şi prezentarea instituţiilor la care se pot adresa pentru sprijin.

Privitor la principalii factori care favorizează adoptarea unui comportament delicvent de către adolescenţi poliţiştii a făcut referire concretă la:

violenţa verbală şi fizică utilizată în relaţiile personale.
influenţa anturajului şi teribilismul specific adolescenţilor;
comunicarea deficitară cu prietenii, colegii de şcoală şi membrii familiei;
lipsa de preocupare pentru activităţi sportive sau culturale, în timpul liber.

Faptul că actele de violenţă, independent de motivul şi locul de manifestare, pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, vârsta de la care o persoană răspunde penal, consecinţele sociale ale unui cazier „pătat” au fost alte câteva informaţii pe care poliţiştii le-au transmis tinerilor alături de îndemnul de a fi mai toleranţi şi de a-şi rezolva conflictele interpersonale utilizând ca principal instrument, comunicarea.

O altă parte din timpul alocat acestei activităţi a fost dedicat recomandărilor pentru reducerea riscului de victimizare în domeniul rutier, recomandări necesare în contextul în care, zilnic acest tineri se deplasează din zonele cele mai îndepărtate ale oraşului spre centrul de zi. În susţinerea acestui subiect, tinerii au vizionat o serie de clipuri educative care evidenţiau principalele reguli de circulaţie pe care trebuie să le respecte pietonii şi biciclişti dar şi câteva situaţii de încălcări ale acestora şi urmările , adesea tragice, care surveneau.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments