Administratia publica din Resita se opune total vanzarii de locomotive din Muzeu

Ca urmare a anunțului de vânzare imobiliară întocmit de către Birou Executor judecătoresc “Brad T. Gheorghe” din 26.05.2016 prin care se aduce la cunoștința publică faptul că, în data 15.06.2016, ora 11, la adresa din Reșița, Calea Timișoarei, FN zona Triaj, jud. Caraș-Severin, va avea loc vânzarea prin licitație publică a următorului bun de importanță tehnică – Locomotiva cu abur seria 150.038, material-oțel, fontă, alamă, turnare, prelucrări prin așchiere, L=22,24, G=86,85, V=80 km/h, data fabricației 1955, stare de conservare bună, Tip 1 E-hn, nr. de fabricație 723/1955, la prețul de 154.350 lei (reprezentând 50% din prețul inițial de 308.700 lei -contravaloarea sumei de 69.100 de euro), vă comunicăm următoarele:

Bunul mobil (Locomotiva cu abur la care se face referire în înștiințare) a fost inclus în categoria Tezaur Național de către Ministerul Culturii și nu poate fi vândut fără avizul Ministerului Culturii, orice vânzare fără acest aviz fiind nulă.
Primăria Municipiului Reșița a transmis o adresă către Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalte Curte de Casație și Justiție, Serviciul Teritorial Timișoara, în vederea analizării oportunității instituirii sechestrului asigurător conform prevederilor legislative și ținând cont de adresa Ministerului Public în dosarul nr. 48/P/2012 și înaintată Curții de Apel Timișoara, în dosarul nr. 13474/3/2013**/a1, din care rezultă faptul că a fost extinsă urmărirea penală și pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații Chebuțiu Adrian și Preda Adrian Coriolan, obiectul dosarului fiind și cu privire la modul de ieșire din patrimoniul UCM Reșița a activelor (locomotive) transmise în cursul anului 2010 către Fundația Uzinele de Fier și Domeniile Reșița UDR.

În opinia municipalității, această măsură de indisponibilizare este oportună pentru protejarea acestui tezaur al industriei din România, protecție necesară până la clarificarea aspectelor legate de proprietatea acestora.

Totodată, la solicitarea transmisă de Biroul executor judecătoresc “Brad T. Gheorghe”, administrația locală a transmis răspunsul în care se menționează că, potrivit prevederilor legislative în vigoare, Legea 60/1991privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și prevederilor art. 683 din Codul de procedură civilă, nu se poate da curs solicitării și nu se aprobă organizarea unei licitații publice pe terenul aflat în domeniul public al municipiului Reșița, existând posibilitatea de a organiza licitația publică „la locul unde debitorul realizează venituri”.

Viceprimar
Ioan Crina

Comentarii

comentarii