Aeroportul din Caransebeș; nerespectarea contractului sau dispute politice ?

Consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordinară pentru aprobarea proiectelor de hotărâre pe luna iunie. Unul dintre proiectele care nu a întrunit votul majorității consilierilor este proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune între Consiliul Județean și concesionarul S.C Aeroportul Caransebeș S.A.

În noiembrie 2002 s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare acțiuni prin care Consiliul Județean a vândut către S.C Argirom Internațional S.A , un număr de 249 de acțiuni, care în valoare nominală reprezentau 100% din valoarea nominală a capitalului social subscris al S.C Aeroportul Caransebeș S.A, concret, cesiune de acțiuni. Contractul de concesiune s-a încheiat pe o durată maximă de 49 de ani, având clauză prelungirea pe o perioadă de 24 de ani și 6 luni dacă la data expirării celor 49 de ani societatea concesionară continuă să exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului său de activitate – activități aeroportuare. S.C. Argirom, a vândut apoi acțiunile unei alte firme, SC Excav Prod SRL, care deține apropae 75 % din acțiuni și care este în faliment după precizările liderului BNS, Nicolae Drăgan, societatea nemaiputând suporta plata redevenței cuprinsă în contract. Pe lângă acest fapt nu s-au respectat nici anexele privind investițiile pe aeroport. Astfel că s-a decis încetarea contractului de concesiune între cele două părți.

Propunerea făcută în cadrul ședinței a căzut la vot pentru că nu a întrunit majoritatea necesară. Majoritatea necesara privind patrimoniu fiind de 2/3 și anume 21 de voturi, hotărârea întrunind doar 16 voturi.

”Urmează să mai solicităm informații suplimentare și să-l reluăm într-o ședință viitoare cu elemente de noutate, cu expertiză, probabil. Din punctul meu de vedere, strict juridic, au fost încălcate obligații contractuale. Avem un termen de decădere de 6 luni înăuntru căruia putem acționa și trebuie să respectăm termenul ăsta. Termenul de 6 luni e un termen de decădere și nu e un termen de recomandare”, a precizat Darian Ciobanu, secretarul general al județului. Se așteaptă ca până în luna septembrie 2015 societatea să-și achite sumele restante.

Au mai fost și alte articole ale contractului de concesiune care nu au fost respectate, fapt ce a dus la diverse discuții între consilieri.

”Rămâne ca noi să vedem și să decidem care sunt procedurile ulterioare în așa fel încât acest contract sau să se desfășoare conform clauzelor existente în el sau să demarăm această procedură de reziliere”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Ilie Iova

Comentarii

comentarii