ALEGERILE PARLAMENTARE, ÎN SIGURANȚĂ – AFLA DE AICI CE RISTI DACA NU CUNOSTI SAU INCALCI LEGEA

Poliţiștii din Caraș-Severin au luat toate măsurile pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, din data de 11 decembrie. Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al poliţiştilor.

Duminică, 11 decembrie a.c., la nivelul județului Caraș-Severin, 684 de poliţişti vor fi angrenați pentru buna desfăşurare a scrutinului electoral, în vederea asigurării măsurilor de pază şi protecţie, ordine şi linişte publică și prevenirii oricăror fapte antisociale.

De asemenea, vor desfășura activități în vederea gestionării posibilelor incidente cu caracter electoral.
Informații pe care trebuie să le cunoașteți:

Aveţi dreptul la vot dacă aveţi 18 ani împliniți și nu v-a fost interzisă exercitarea acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă.
Puteți vota între orele 07.00 și 21.00.
Codul Penal prevede la Titlul IX, art. 385 – 393, care sunt faptele care constituie infracţiuni electorale, și care sunt pedepsele prevăzute de lege.

Codul Penal TITLUL IX Infracţiuni electorale

ART. 385
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386
Coruperea alegătorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze
sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu
însemnele unei formaţiuni politice.

ART. 387
Frauda la vot

(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori
fals sau a unui buletin de vot fals.

ART. 388

Frauda la votul electronic

Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau
falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu
la 5 ani.

ART. 389

Violarea confidenţialităţii votului

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 390
Nerespectarea regimului urnei de vot

(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de
la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori
transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 391
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de
la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe
lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
———–
Alin. (2) al art. 391 a fost modificat de pct. 35 al art. 245 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori
însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara
prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la
alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

ART. 393
Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

Contravenţiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevazute la Capitolul XI din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Sesizați orice încălcare a legii electorale la 112!

Comentarii

comentarii