Angajații de la Universitatea Eftimie Murgu nu și-au mai luat salariul de două luni – pregătiri de grevă

În data de 19 octombrie 2015, orele 15.00, în sala Aula Magna a UEMR, s-a convocat Adunarea Generală a membrilor sindicatului FIRES, în vederea discutării următoarelor probleme:

 faptul că pentru angajații Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița nu
s-au plătit salariile pe două luni, august și septembrie 2015.
 că pe durata acestor două luni, toți cei 172 de salariați au lucrat câte 8
ore pe zi desfășurând activități didactice și administrative conforme cu fișele
posturilor aferente fiecărei persoane.
 faptul că sunt încălcate prevederile legale în vigoare
Sub aspect juridic situația cade sub incidența normelor contravenționale,
deoarece, potrivit Codului Muncii, plata salariilor este protejată astfel: la Art. 161,
se stipulează că: ”Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale
angajatorilor”, iar Art. 166, Alin. 1 și 4 arată: ”Salariul se platește în bani cel puțin
o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul
colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Întârzierea
nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea
angajatorului la plata de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs
salariatului”, inclusiv ”acordarea de dobânzi legale şi actualizarea cu rata indicelui
de inflaţie, deoarece natura juridică a drepturilor salariale este diferită” (Codul
Civil, Art. 1082-1088). În aceste condiții sunt în culpa ordonatorii primari,
secundari și terțiari de credite.
În data de 12.10.2015, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a virat
către UEMR suma de 234.380 lei, care din informațiile existente până la acest
moment, s-a folosit pentru plata datoriilor către ANAF și pentru achitarea
facturilor de utilități restante, înaintea achitării drepturilor salariale.
2
Problemele de ordin penal ale unor foști colegi din instituția de învățământ
nu reprezintă o motivație morală și logică pentru a supune alți 172 de salariați la
privațiuni și vexațiuni materiale și morale. Marea majoritate a angajaților din
UEMR lucrează cinstit, respectă legile și regulamentele în vigoare și se străduiesc
în mod onest pentru îmbunătățirea nivelului științific și cultural al comunității în
cadrul căreia trăiesc, în ciuda faptului că, actualmente, se confruntă cu stringente
probleme financiare.
În urma Adunării Generale a membrilor sindicatului FIRES din UEMR,
sindicaliștii prezenți au decis cu unanimitate de voturi următoarele acțiuni de
protest:
1. Declanșarea unei greve japoneze pentru datele de 20 și 21.10.2015.
2. Declanșarea unei greve de avertisment de două ore: 12.00-14.00 în
data de 22.10.2015.
3. În cazul nesoluționării doleanțelor, pregătirea unei greve generale, de
îndată ce sunt întocmite documentele prevăzute prin lege.
4. Trimiterea de petiții către Guvernul României și către Ministerul
Educației și Cercetării Științifice.
5. Solicitarea prezenței la UEMR a cel puțin unuia dintre colegii cu
funcție de conducere în Federația Națională Sindicală ”ALMA MATER”, pe
durata grevei generale.
6. Sensibilizarea opiniei publice prin prezentarea cazului în presă și la
posturile de televiziune.

Reșița, 20.10.2015

Președinte al Sindicatului FIRES,
Lect. Univ. Dr. Cristian RUDOLF

Comments

comments

Powered by Facebook Comments