Anul şcolar 2012 – 2013 se va desfăşura în siguranţă în judeţul Caraş-Severin

Anul şcolar 2012 – 2013 se va desfăşura în siguranţă în judeţul Caraş-Severin prin luarea măsurilor specifice care să conducă la îmbunătăţirea climatului de ordine şi linişte în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Patrulele de poliţie vor fi prezente în zona şcolilor, iar fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. De asemenea, fiecare şcoală va fi dată în responsabilitate unui poliţist ale cărui date de contact vor fi afişate la sediul şcolii respective pentru o mai bună comunicare.

Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. Totodată, se vor supraveghea permanent şi traseele de deplasare ale elevilor.

Vor fi identificate şi controlate toate unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor.

O atenţie deosebită va fi acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Poliţiştii din structurile de prevenire, de proximitate şi de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolii, cât şi cu părinţi sau elevi.

Poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

La nivelul judeţului Caraş-Severin a devenit tradiţie şi bineînţeles că şi în acest an vor fi activate patrulele şcolare de circulaţie.

Pentru siguranţa elevilor, vor fi identificaţi toţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar. Aceştia vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

În judeţul Caraş-Severin în cursul anului şcolar trecut a scăzut numărul infracţiunilor sesizate din incinta ori zona adiacentă şcolilor cu 19 % şi sperăm ca prin măsurile pe care le vom lua în anul şcolar 2012-2013 scăderea să continue.

Comentarii

comentarii