Anunț privind decizia etapei de încadrare

Marcu Sorin, titular al proiectului ,,Lucrări de construire piscină localitatea Divici, judeţul Caraș Severin” – anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de protecție a mediului Caraș Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea asupra mediului, pentru proiectul ,, Lucrări de construire piscină localitatea Divici, judeţul Caraș Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena, în intravilanul satului Divici, județul Caraș Severin.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi  consultate la sediul Agenției de protecția mediului județul Caraș Severin, cu sediul în Reșița, strada petru Maior, nr. 73, în zilele de luni și până joi, în intervalul orar 08-15 și vineri între orele 08-13 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro

Publicul interesat poate înainta păreri/contestații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

Comentarii

comentarii