@Ultimele NoutatiActualitate

APIA nu mai dă subvenții pentru terenurile cu vegetația incendiată VIDEO

Potrivit legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor de plată directe, au obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind “Bunele condiții agricole și de mediu” (GAEC) și cerințele legale în materie de gestionare (SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea lor (inclusiv cele neeligibile).

O cerință obligatorie pentru beneficiarii plăților directe, imperativ a fi respectată, este GAEC 6.2: “Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente”.

Reamintim că, în situația în care beneficiarii nu respectă GAEC 6.2, în orice moment în cursul anului calendaristic în cauză, acestora li se aplică o sancțiune administrativa. Sancțiunea administrativă se aplica prin reducerea plătilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate mai sus, care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarilor respectivi, în baza cererilor de ajutor pe care aceștia le-au transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea.

De asemenea, facem cunoscut că pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama de gravitatea, amploarea, persistența și repetarea neconformității constatate, precum și de criteriile privind tipul de sancțiune administrativă: neglijența și acțiunea deliberată a beneficiarilor.

Comentarii

comentarii