AdministratieFără categorie

Invățământ, sănătate, cultură, sport, asistență socială, locuințe si drumuri pentru comunitatile tiganesti din Resita

Municipalitatea se îngrijește și de situația rromilor care locuiesc în Reșița. În acest sens a fost aprobat un proiect de hotărâre privind Îmbunătățirea Situației Romilor în următorii 5 ani – perioada 2017-2022.
Primăria a elaborat și un plan local de acțiune pentru rromii din oraș care cuprinde măsuri și acțiuni referitoare la domenii precum învățământ, sănătate, cultură, sport, asistență socială, locuințe, alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice și rețele de drumuri în zonele în care predomină populația romă.

Printre proiectele vizate la capitolul învățământ sunt enumerate în acest plan: asigurarea salariului pentru trei meditatori școlari pentru școlile din Mociur, Școala nr 1 Reșița, și pentru Școala din Câlnic, dar și asigurarea salariului pentru două posturi de profesori de limba Rromani și Istoria și cultura rromilor, prin Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, printr-un proiect cu finanțare europeană propus de Primărie să fie dotate cu echipamente didactice și mobilier aceste școli și dezvoltarea unui program ”Școală după școală” pentru elevii din Câlnic, Mociur, Dealu Mare și Muncitoresc, proiect care urmărește prevenirea abandonului școlar. Se prevede finanțarea a 50% din valoarea transportului local în comun pentru toți elevii care frecventează școala, tot cu scopul prevenirii abandonului școlar, iar prin fonduri europene se vrea asigurarea unei mese calde prin catering pentru 300 de copii rromi. Se are în vedere și reabilitarea sau dotarea grădinițelor din Mociur, Dealu Mare și Școala de Beton.

La capitolul locuințe, servicii și dezvoltare pulică planul elaborat de primărie prevede reabilitarea de către Consiliul Local Reșița a blocurilor din Mociur, prin proiecte cu finanțare externă, reabilitarea locuințelor sociale de la Moara Juracek, reabilitarea locuințelor aflate în proprietatea primăriei dar care sunt închiriate de rromi, din cartierele Dealu Mare, ,,Katanga” Govândari și Muncitoresc. În plan intră și construirea de locuințe sociale pentru familiile defavorizate. Pe domeniul asigurărilor și asistenței sociale se prevede finanțarea de ajutoare de încălzire prin AJPIS pentru cei defavorizați, asigurarea sumelor necesare privind acoperirea cheltuielor pentru obținerea documentelor de stare civilă a persoanelor care nu au venituri, asigurarea fondurilor necesare pentru plata venitului minim garantat pentru persoanele defavorizate, tot prin AJPIS. Măsuri se prevăd și în domniul sănătății. Se vor iniția campanii de vaccinare pentru rromi, dar și campanii privind bolile cu transmitere sexuală și normele minime de igienă, servicii de consiliere și planning familiar pentru tinerii romi, asistarea familiilor defavorizate pentru înscrierea la un medic de familie, campanii de identificare și prevenire a anumitor boli la bătrânii din familiile de romi defavorizate care nu au posibilitatea să meargă la medic, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică a județului.

Planul Local de Acțiune a fost elaborat în concordanță cu măsurile cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2017-2020.

Comentarii

comentarii