AdministratieFără categorieUtilitare

Atenție- De la 1 februarie, vrând- nevrând, poftiți la mediere!

24012013553Conform noilor reglementări legale, de la 1 februarie, persoanele fizice şi juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, anterior deschiderii unui proces!!
Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se va face printr-un
certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.
”Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde
invitaţiei ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-
verbal, care se depune la dosarul instanţei” spune Aurel Manolache, mediator și coordonator al unui Biroului de Mediere
Totuși, ce se întâmplă în cazul în care nu este îndeplinită această procedură obligatorie?
” Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă; în cazul
neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind
medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată” spune și Maria-Elena Berbencea, mediator din corpul mediatorilor din Reșița
Teoria este simplă, legea este lege, acum mai rămâne să vedem și cum va pune românul în practică această nouă reglementare.

Comentarii

comentarii