Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin

Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin. Reținând contextul excepțional generat de pandemia determinată de infectarea cu COVID-19 și necesitatea implementării unor măsuri coordonate care să permită Tribunalului Caraș-Severin să funcționeze în condiții de siguranță și securitate în muncă, activitatea administrativ-judiciară a Tribunalului Caraș-Severin, în perioada 15 mai 2020 – 31 august 2020 se va desfășura potrivit Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor pandemiei determinată de infectarea cu COVID-19.

            Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin, cu circuite separate pentru personalul instanţei faţă de ceilalţi participanţi.

            Accesul avocaților și a celorlați participanți (părți, consilieri juridic, experți, practicieni în insolvență, consilieri de probațiune etc.) în sălile de ședință, precum și la arhivă și registratură, se va realiza pe la intrarea principală, cu respectarea distanței sociale de 1,5 m și a obligației de a purta mască de protecție în incinta clădirii.

            Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin. Justițiabilii vor staționa în sediul Tribunalului Caraș-Severin strict până la finalizarea dosarului/operațiunii care a necesitat prezența, după care vor părăsi sediul instituției, în cel mai scurt timp, iar în situațiile excepționale determinate de necesitatea accesului în sediul Tribunalului Caraș-Severin a unor alte categorii de persoane, ori pentru cazuri urgente, se va obţine de către dispozitivele de jandarmi acordul telefonic al președintelui/vicepreședintelui (sau înlocuitorilor acestora).

Nu este permis accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depășește valoarea de 37,3 grade.

Participanţii- atât părţile cât şi avocaţii lor- sunt sfătuiţi să solicite judecarea în lipsa lor de la dezbateri şi să depună concluzii scrise dacă prezenţa lor fizică în faţa instanţei nu este absolut necesară (nu se administreză probe cu martori sau interogatorii).

Participanţii sunt sfătuiţi să depună înscrisurile la instanță prin fax, e-mail ori prin intermediul serviciilor poștale, şi să consulte dosarele în format electronic.

Dacă, totuşi, este necesară prezenţa lor fizică, se va permite accesul către arhivă și registratură, cu păstrarea distanței sociale de 1,5 m, exclusiv de la intrarea principală, a maxim două persoane concomitent pentru fiecare compartiment, asigurând prioritatea avocaților, consilierilor juridici, experților, practicienilor în insolvență și consilieri de probațiune. Timpul de staționare în aceste spații nu va depăși 3 minute pentru depunere de documente, respectiv 15 minute pentru studiul dosarelor, decât în situații excepționale, cu acordul grefierului arhivar șef.

            La arhivă, grefierii arhivari vor gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanle așezate la masa de studiu să fie un loc liber.

            Se vor urma benzile colorate vizibil pentru marcarea distanței sociale de 1,5 m și calea de acces intrare/ieșire.

În perioada 15 mai – 25 mai 2020, toate completurile vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă, grupate pe intervale orare.

Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin. În dimineața zilei fixate pentru judecarea cauzelor, grefierul de ședință va comunica un exemplar al listei de ședință corpului de jandarmi care asigură paza instanței în vederea permiterii accesului participanților la intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze.

            Este obligatorie purtarea măștii de protecție facială de către personalul instanţei şi de către public, inclusiv de către avocați, in interiorul sediilor instanţelor, atât în interiorul cât şi în afara sălilor de judecată.

Dispozitivele de jandarmi care asigură paza nu vor permite accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție facială;

Preşedintele completului de judecată  nu va permite accesul sau, după caz, va dispune evacuarea din sala de judecată a persoanele care nu poartă mască de protecție facială;

Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin. Accesul justiţiabililor, al altor participanţi la procesele civile şi penale în sediul instanței este permis cu 30 minute înainte de ora la care este anunțată cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședință de la fiecare sală de judecată;

În sălile de ședință este obligatorie respectarea distanței sociale de protecție de 2,5 metri între persoane, inclusiv în ceea ce priveşte personalul instanței, iar dacă situaţia impune crearea unor contacte directe, care nu respectă distanţarea socială, timpul alocat va fi de cel mult 10 min.;

Au fost stabilite reguli de acces, circulație și staționare în incinta Tribunalului Caraș-Severin. Transmiterea cererilor de orice fel adresate instanţei se va realiza, pe cât posibil, prin mijloace electronice, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro – portalul instanţelor de judecată, iar soluţiile şi copiile solicitate se vor comunica la adresele de la care s-au solicitat.

                                                                                               

 Jud. delegat Daniela Deteşan

Comentarii

comentarii