Bănățenii adevărați se vor aduna la Bocșa spunând: Cred în Tine, DOAMNE!

Dan Liuț și colegii săi, vor pregăti la Casa de Cultură Bocșa, un spectacol de poezie în grai bănăţean – poezie religioasă, muzică folck şi muzică religioasă, la care îşi dau concursul creatori din judeţ, dar şi din ţară.

Poporul român, de-a lungul existenţei sale, a păstrat cu sfinţenie două mari deziderate: credinţa în Dumnezeu şi păstrarea tradiţiilor. Putem spune că românul s-a condus mereu după tradiţiile, obiceiurile şi calendarele populare, dar în acelaşi timp, a crezut cu tărie în credinţa lăsată de moşii şi strămoşii săi – ortodoxia. Românii au fost mai întâi creştini!

În ultimii douăzeci şi cinci de ani, în arealul Banatului istoric s-a creat o emulaţie a poeziei subdialectale (în grai bănăţean), unică în spaţiul românesc ca şi amploare şi diversitate, la care au subscris poeţii dialectali din România şi Serbia (habitatul Banatului istoric). Şi cum în lumea satului biserica a ocupat şi mai ocupă unul din cele mai importante locuri şi roluri, de la poezia dialectală la cea religioasă nu a fost decât un pas, iar acest lucru s-a văzut mai ales la întrunirile literare din centrele puternice ale poeziei în grai bănăţean: Bocşa, Făget, Caransebeş, Lugoj, Ohaba Mâtnic, Timişoara, Torac, Uzdin, Mesici (ultimele trei din Provincia autonomă Voivodina din Serbia).

În judeţul Caraş-Severin, această manifestare dedicată poeziei în grai, dar şi a celei religioase, are deja tradiţie Bocşa fiind cea de-a treia localitate în care se organizează asemenea evenimente culturale, după Caransebeş şi Ohaba-Mâtnic.

Astfel, Primăria oraşului Bocşa, Consiliul Local Bocşa, Casa Orăşenească de Cultură din Bocşa şi Biblioteca Orăşenească „Tata Oancea” , împreună cu Episcopia Caransebeşului şi Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean şi-au unit eforturile în organizarea unui spectacol de poezie în grai bănăţean, poezie religioasă, muzică folck şi muzică religioasă, la care îşi dau concursul creatori din judeţ, dar şi din ţară.

Spectacolul, sugestiv intitulat „Cred în Tine, DOAMNE!”, având binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Lucian – episcopul Caransebeşului, va avea loc în data de 20.02.2015, începând cu orele 11,00 în sala de spectacole a Casei Orăşeneşti de Cultură, intrarea fiind liberă. De asemenea, evenimentul va mai cuprinde lansări de carte şi reviste ale Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean, publicul larg putând astfel să intre în contact direct cu mirifica lume a poeziei dialectale şi religioase.

Vă aşteptăm cu drag la acest regal de muzică şi poezie, pentru a putea intra în postul mare al Sărbătorilor Pascale cu inima şi sufletul pline de pioşenie, rugându-vă în acelaşi timp să ne ajutaţi cu promovarea evenimentului nostru.

Şef Serviciu,
Ioan LIUŢ

Comentarii

comentarii