Banatenii isi vand terenurile agricole VIDEO

În 2018, la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin au fost depuse peste 3.700 de oferte de vânzare a terenurilor, iar în acest an, până la aceasta dată, au fost depuse mai bine de 1.200 de oferte.
„La nivelul judeţului Caraş-Severin, în anul 2018, s-au depus 3.713 oferte de vânzare a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, însumând 2.524,71 ha, oferte venite din parte a 3.106 persoane fizice şi 592, persoane juridice. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin a emis 2.086 de avize finale, pentru 1.483 ha. În 2019, până la această dată, au fost depuse 1.218 oferte, pentru o suprafaţă totală de 388,03 ha, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană eliberând 55 de avize finale pentru 295,5 ha. Este vorba de 1.165 de persoane fizice şi 37 de persoane juridice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură, Liviu Munteanu.

Aceste tranzacţii sunt asigurate de Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

În conformitate cu Legea 17/2014, proprietarii tabulari de terenuri, pentru a vinde terenurile agricole situate în extravilan, trebuie să respecte anumite prevederi, şi anume, să depună la primărie cerere de afişare a ofertei, oferta de vânzare, dovada proprietăţii, respectiv, extrase CF, copii ale actelor care au stat la baza întabulării (contracte de vânzare-cumpărare), copie act identitate/ procură notarială, în cazul în care proprietarul a împuternicit altă persoană, după caz şi certificatul fiscal.

Primăria, în termen de trei zile de la depunerea actelor, înaintează Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană dosarul spre publicare pe site-ul instituţiei a ofertei de vânzare. În termen de 30 de zile, dacă există coproprietari, arendaşi, vecini sau Agenţia Domeniile Statului, aceştia vor depune dovada că sunt preemptori ai suprafeţelor de teren scoase la vânzare. După cele 30 de zile, dacă se îndeplinesc condiţiile legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană emite un aviz final. În cazul în care există un preemptor, primăria eliberează o adeverinţă.

Comentarii

comentarii