CAMPANIA DE PRVENIRE A VIOLNȚEI ÎN FAMILIE ”ARIPI FRÂNTE”

Până în luna decembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Caraș – Severin va desfășura activități specifice de informare și prevenire în cadrul Campaniei naționale de prevenire a violenței în familie ,,Aripi Frânte”.

Campania, al cărei scop îl reprezintă creșterea gradului de informare a membrilor comunității cu privire la dimensiunea, incidenţa şi formele de manifestare a violenței în familie, cu privire la instituțiile implicate în gestionarea acestui fenomen precum și cu privire la drepturile și măsurile prevăzute de lege pentru asigurarea protecției victimelor violenței în familie, a fost inițiată de Inspectoratul General al Poliției Române și Asociația Necuvinte.

Creşterea gradului de siguranţă al populaţiei în raport cu diverse forme de manifestare a infracţionalităţii reprezintă un obiectiv important al activităţii de prevenire a criminalităţii. Femeile, copiii şi persoanele în vârstă constituie categorii cu un nivel ridicat de vulnerabilitate atât în spațiul public, cât și în mediul intrafamilial. Pentru prevenirea victimizării acestor grupuri țintă, este necesară proiectarea şi dezvoltarea permanentă a unor demersuri în cadrul cărora să se promoveze, în primul rând, modalităţi de gestionare eficientă a situaţiilor de risc. În acest sens, pentru susținerea activităților specifice din cadrul acestei campanii a fost realizat ,,Ghidul siguranței victimelor violenței în familie” care se adresează persoanelor care înțeleg că se află într-o situație de tip abuziv și fac primii pași pentru a ieși din acel mediu.

Campania va fi implementată atât în mediul urban cât și rural, de polițiștii structurilor de analiză și prevenire a criminalității şi ordine publică, inclusiv la nivelul posturilor de poliție comunale.

Comentarii

comentarii