Monden

CAMPANIA NAŢIONALĂ DE VERIFICARE PRIVIND PROTECŢIA CETĂŢENILOR ROMÂNI CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE

Solicitările din ce în ce mai dese venite din partea cetăţenilor români de a-şi găsi locuri de muncă în afara graniţelor României, au condus la înfiinţarea de companii care oferă servicii de mediere acestor persoane în străinătate.Pe plan naţional s-a constatat faptul că multe din aceste companii s-au îndepărtat de la scopul principal al activităţii de mediere pentru care s-au constituit, limitându-se la obţinerea unor beneficii rezultate din diverse servicii, altele decât cele care fac efectiv obiectul medierii.Pe de altă parte, se impune monitorizarea activităţii agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate întrucât prin nerespectarea legii privind medierea, se pot declanşa cazuri de trafic de persoane în scop de muncă.Astfel, Inspecţia Muncii a prevăzut în Programul cadru de acţiune desfăşurarea unei Campanii naţionale, în scopul diminuării consecinţelor juridice, economice şi sociale ce decurg din fenomenul plasării forţei de muncă în străinătate în condiţii ilegale.

În perioada 07-11.11.2016 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, prin inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, a desfăşurat acţiuni de control în interiorul Campaniei cu titlul de mai sus, grupul ţintă fiind angajatorii cu activitate principală „activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă ”, COD CAEN 7810, ce sunt în evidenţele inspectoratului.
Au fost controlaţi 39 de angajatori, au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei, s-au dispus 18 măsuri cu caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Neconformităţile constatate se referă la faptul că:

– agenţii de ocupare a forţei de muncă nu au asigurat încheierea contractului individual de muncă între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român şi în limba română, conf. art.10 din Legea nr.156/2000 (R);
– contractele încheiate pe bază de oferte ferme de locuri de muncă cu partenerii străini (persoane juridice, fizice sau organizaţii patronale) nu conţin toate elementele obligatorii menţionate la articolului 9, alineat 1, literele a)…r), din Legea nr. 156/2000 (R);
– agenţii de ocupare a forţei de muncă nu şi-au îndeplinit obligaţia de a asigura includerea şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean străin a elementelor prevăzute la articolul 9, alineat 1, literele c)…r), din Legea nr.156/2000 (R);
– un agent economic desfăşura activităţi de mediere a angajării în străinătate a cetăţenilor români neavând principalul obiect de activitate Cod CAEN 7810, încălcând prevederile art.5 din Legea nr.156/2000 (R).

Comentarii

comentarii