Campus pentru învățământ profesional și tehnic la Oravița

Școli din Oravița și Orăștie primesc fonduri nerambursabile prin Regio-Programul Operațional Regional pentru reabilitare și extindere.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractele de finanțare pentru reabilitarea și extinderea școlii de arte și meserii din Oravița și a școlii gimnaziale „Dominic Stanca” din Orăștie. 1520 de elevi vor beneficia de infrastructura reabilitată și creată în cadrul acestor unități de învățământ.

Cele două proiecte, „Școala de arte și meserii Oravița” și „Construcție corp anexă cu 8 clase în incinta Școli Gimnaziale «Dominic Stanca» din Municipiul Orăștie”, beneficiază de finanțare nerambursabilă acordată prin axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” și domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR).

Proiectul orașului Oravița – „Școala de arte și meserii Oravița” – are prevăzută o perioadă de implementare de 14 luni. Prin acest proiect, se vor realiza lucrări de reabilitare și modernizare a școlii existente și se va crea un campus pentru învățământ profesional și tehnic ce va cuprinde 1 școală cu 10 clase, 1 bază practică, 1 sală de sport, 1 cămin-internat cu 98 de locuri, 10 garsoniere pentru cadrele didactice, 1 cantină și un spațiu multifuncțional destinat organizării de ateliere de lucru, concursuri, activități de lectură și vizionării de filme documentare.

Valoarea totală a proiectului este de 19.358.561,96 lei (aproximativ 4.403.576,34 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 9.951.258,28 lei (aproximativ 2.263.656,03 euro).
***

Proiectul municipiului Orăștie și al școlii gimnaziale «Dominic Stanca» din Orăștie – „Construcție corp anexă cu 8 clase în incinta Școli Gimnaziale «Dominic Stanca» din Municipiul Orăștie” – va fi implementat pe parcursul a 14 luni. Prin implementarea acestui proiect se va extinde unitatea de învățământ primar și gimnazial prin construirea unui corp anexă unde vor fi 8 noi săli de clasă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.466.660,26 lei (aproximativ 561.101,94 euro) iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.209.259,03 lei (aproximativ 275.075,41 euro).
***

Fondurile nerambursabile pentru reabilitarea școlilor sunt acordate în cadrul domeniului major de intervenție 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă al Regio-Programul Operațional Regional. Acest al doilea apel de proiecte a avut o realocare de fonduri nerambursabile (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și din Bugetul de stat) ce totalizează 17,88 milioane euro pentru Regiunea Vest și 172,95 milioane euro la nivel național.

În data de 5 mai 2014 s-a încheiat perioada pentru depunerea proiectelor – perioadă ce a început în 12 martie 2014 – în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al acestui domeniu major de intervenție. Până la această dată limită, în Regiunea Vest au fost depuse spre finanțare 40 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 31,26 milioane euro. Dintre acestea, au fost contractate 19 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 7,70 milioane euro, 15 proiecte – cu o valoare a finanțării nerambursabile de 22,19 milioane euro – se află în etapa de precontractare/evaluare iar 6 proiecte – cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1,37 milioane euro – au fost respinse. În consecință, finanțarea nerambursabilă solicitată în Regiunea Vest – în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte – depășește cu 67,17% alocarea regională.

Comentarii

comentarii