Consilierii judeteni convocati in sedința ordinară a lunii noiembrie

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei ședințe pentru data de 29 noiembrie 2016, ora 12.00, cu următoarele proiecte incluse pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Traian Smultea.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.133/30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin cu modificările și completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2016.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, modificată și completată.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 20/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2016, modificată și completată.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/27.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2016, modificată.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016, modificată și completată.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.115/31.05.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.173/30.09.2015 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caras –Severin, cu modificărilr și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.155/27.08.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.39 /27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin,pentru perioada 01.01.2014—30.06.2019,modificată

13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,CNI‘‘S.A. şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii a amplasamentului „Refacere drumuri județene calamitate DJ 585 Fârliug-Duleu și DJ 587 Duleu intravilan” județul Caraș-Severin.

14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,CNI‘‘S.A. şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii a amplasamentului „Refacere și modernizare drum județean calamitat DJ 572 Berzovia-Vermeș” județul Caraș-Severin.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.147/28.07.2016.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei structurii organizatorice în vederea instituţionalizării procesului „Plan Local de Acțiune pentru Mediu” (PLAM ) al Judeţului Caraş-Severin,pentru perioada 2017-2020.

18. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism precum și aprobarea Regulamentului funcționare al acesteia.

19. Intrebări. Interpelări

Serviciul Comunicare

Comentarii

comentarii