Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară

Președintele Romeo Dunca a dispus convocarea Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară pentru data de 4 martie 2024, ora 11:00, următoarele proiecte fiind incluse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului anual de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 82.407,75 mii lei din excedentul
bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în valoare de 95.002,18, mii lei, în anul 2024.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2024 şi estimări 2025-2027
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean
Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2024 şi estimări pe anii 2025-2027.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale
instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2024 şi estimări pe anii 2025-2027.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și
finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2023 şi estimări pe anii 2025-2027.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale
instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2024 şi estimări pe anii 2025-2027.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului
Caraş-Severin, pe anul 2024.
9. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.000.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2024.

 

Comentarii

comentarii