@Ultimele NoutatiAdministratie

Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID-19“ – ANUNȚ PUBLIC

„Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Caraș-Severin în vederea gestionării eficiente a crizei sanitare COVID-19“
Cod SMIS2014+141967


Consiliul Județean Caraș-Severin, lider în parteneriatul cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin în calitate de beneficiar direct al proiectului, implementează proiectul „Consolidarea și dotarea centrelor rezidențiale publice din Județul Caraș-Severin în vederea gestionării crizei sanitare COVID-19“, cod SMIS 2014+141967.


Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca obiectiv general creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în contextul epidemiologic actual, conform contractului de finanțare nr. 694/11.11.2021 fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Crearea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Reșița și a unităților rezidențiale din subordinea acesteia de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în contextul epidemilogic actual. Obiectivul proiectului contribuie în mod direct la indicatorul de rezultat al programului prin faptul că achizițiile propuse în cadrul proiectului contribuie la creșterea capacității Solicitantului si Partenerului, precum și a centrelor rezidențiale din subordine, de gestionare a crizei sanitare generate de virusul COVID-19.


Prin dotarea instituției Partenerului și a subordonatelor acestuia cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare, protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a beneficiarilor serviciilor sociale, precum și gestionarea situației de urgență provocată de criza Covid – 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM – Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare. De asemenea, prin achizițiile de echipamente suplimentare și materiale consumabile și de protecție, în implementarea proiectului, se va crește capacitatea instituțiilor de prevenție, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS Cov2. Indicatorul de rezultat al POIM 2S132- Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei epidemiologice. Indicatorul este unul calitativ: Inainte de intervenția POIM: Nu- Situația în cadrul instituțiilor subordonate DGASPC avute în vedere în cadrul acestui proiect este una precară din punct de vedere al echipamentelor și materialelor de protecție pentru gestionarea beneficiarilor serviciilor sociale care se confirmă pozitivi COVID, toate aparaturile existente înainte de intervenția POIM erau insuficiente și cu un grad de uzură extrem de ridicat. Ulterior intervenției POIM: DA. Ulterior implementării proiectului se va îmbunătăți capacitatea de protecție și de îngrijire a beneficiarilor, precum și gestionarea situației de urgență provocată de criza Covid – 19.


Rezultatele așteptate


Prin dotarea instituției Partenerului și a subordonatelor acestuia cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare, protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire și tratament a beneficiarilor serviciilor sociale, precum și gestionarea situației de urgență provocată de criza Covid – 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM – Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare.


Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, este:
3,551,379.95, finanțat prin POIM
3,551,379.95 valoarea cofinanțării UE
Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între 01.03.2020 și 31.08.2023.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare
(POIM) 2014-2020

Comentarii

comentarii