Controale la firmele românești care angajează străini

Având în vedere amploarea migrației cetățenilor străini non UE în România, pentru o bună gestionare a acestui fenomen și promovarea migrației legale în beneficiul tuturor celor implicați, e necesară consolidarea controlului legalității șederii pe teritoriul României a cetățenilor din state terțe și a încadrării acestora pe piața muncii din România. 

Astfel, în perioada 09.02 – 10.03.2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș Severin au efectuat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Au fost verificaţi 71 angajatori, din care 12 au fost sancţionaţi contravenţional, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 56.000 lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 130 de măsuri cu caracter obligatoriu.

Principalele deficienţe identificate:

            – primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare;

– primirea la muncă a unei persoane (de cetățenie română) fără întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

– neîntocmirea unei evidenţe a orelor de muncă la locul de muncă;

– neevidenţierea orei de începere şi orei de sfârşit a programului de lucru;

– neacordare spor pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;

– transmiterea eronată a  datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor.

În Registrul electronic de evidență a salariaților, la momentul începerii Campaniei de control, la agenții economici din județul Caraș-Severin a fost identificat un număr de 471 de cetățeni străini cu contracte individuale de muncă (din care: 99 cetățeni din Serbia, 61 din Nepal, 59 din Maroc, 49 din India, 37 din Sri Lanka, 32 din Turcia, 29 din Pakistan, 27 din Bangladesh, 20 din Ucraina, 12 din Filipine, 12 din Moldova, 8 din Albania, 4 din Bosnia și Herțegovina, 3 din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 3 din Iran, 3 din China, 2 din Afganistan, 2 din Japonia, 1 din Egipt, 1 din SUA, 1 din Mexic, 1 din Rusia, 1 din Israel, 1 din Tunisia, 1 din Nigeria, 1 din Indonezia, 1 din Vietnam).

Reamintim faptul că cetățenii străini non UE pot desfășura activități lucrative pe teritoriul României în condițiile impuse de Ordonanța nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României – cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii și a H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL).

Prin actele normative emise în acest sens, angajatorii români au obligația ca înaintea primirii la muncă a cetățenilor străini non UE să obțină aviz de angajare, eliberat de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) și să întocmească în formă scrisă contractul individual de muncă pe care îl vor înregistra în REVISAL.

foto: stiri botosani

Comentarii

comentarii