Criza coronavirusului modifică programul institutiilor statului – Cazierul cu program special

Criza coronavirusului modifică programul institutiilor statului. Având în vedere măsurile generale și particulare ce se impun a fi adoptate în regim de urgență pentru prevenirea riscului de contaminare a personalului propriu și a publicului solicitant, cu COVID-19,

Incepând cu data de 17.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, activitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice/juridice și a adeverințelor cu mențiuni care pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, la ghişeul de lucru cu publicul de la nivelul S.C.J.S.E.O. din cadrul I.P.J. și poliţiilor municipale şi orăşeneşti se va desfăşura conform următorului program:

Sediu I.P.J- de luni până joi, între orele orele 09.00 – 12.00;

  • vineri, între orele orele 09.00 – 11.00.

Poliții municipale și orășenești – de luni până joi, între orele 09.00 -11.00.

Recomandăm ca prezentarea la ghişeele de relaţii cu publicul să se realizeze numai în situaţii urgente, când documentul (certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală) este absolut necesar, iar obţinerea acestuia nu poate fi amânată până la stabilizarea situaţiei.

Criza coronavirusului modifică programul institutiilor statului. Pe site-ul I.P.J Caraș-Severin există model de cerere pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, astfel încât cetăţenii se pot prezenta cu formularul direct completat la ghişee, economisind timpul de aşteptare.

Recomandăm instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice să solicite „extras de pe cazierul judiciar” în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice” (conform art. art.20 alin.7 din Legea nr.290/2004 republicată și modificată).

Recomandăm instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, să solicite copie de pe Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor în baza consimțământului expres al persoanei (conform art. art.17 alin.2 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare).

Comentarii

comentarii