E bine sa stiti si asta – Întreținerea și utilizarea corectă a sistemelor de încălzire

În vederea eliminării apariţiei de situaţii de urgenţă generate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” recomandă cetăţenilor o serie de reguli şi măsuri preventive pentru sezonul rece:

La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură, a maşinilor şi aparatelor de încălzit/gătit se vor avea în vedere următoarele măsuri:

– materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile, la aproximativ 1,00 m;
– în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil care depăşeşte consumul necesar pentru 24 de ore;
– depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă de cel puţin 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi la 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
– maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;
– se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
– în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
– înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate, dacă este nevoie. Se vor folosi doar în perfectă stare de funcţionare;
– nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
– în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
– este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
– se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata lor apropiere;
– nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
– se desemnează persoane responsabile de aprinderea şi stingerea focului corespunzător fiecărui spaţiu ori construcţie la care încălzirea se realizează astfel;
– cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce resturile de jar au fost stinse complet;
– se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului:

– coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
– coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
– în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;
– coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii ;
– coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
– la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor ;
– coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate ;
– coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;
– se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului.

Potrivit H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:

– folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate ;
– neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora .

Prin respectarea acestor măsuri de bază privind prevenirea incendiilor se pot evita evenimentele nefericite care pot pune în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor.

Comentarii

comentarii