Efectul de bumerang in politică; A scăzut numărul populației- Scade si numarul consilierilor

În conformitate cu termenele stabilite de Guvernul României prin calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a emis patru ordine de prefect. Primul ordin se referă la constituirea Comisiei Tehnice Judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, care are în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor judeţene cu atribuţii în acest domeniu. Cel de-al doilea ordin stabileşte componenţa grupului tehnic de lucru de pe lângă comisia mai-sus menţionată, pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţul Caraş-Severin.

Tot prin ordin de prefect a fost stabilită şi dimensiunea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilei de control a secţiilor de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din luna iunie.
De asemenea, a fost emis un ordin privind numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Caraş-Severin, în număr de 77.

În perioada următoare, calendarul prevede, printre altele, tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia, nu mai târziu de 9 aprilie, şi aducerea la cunoştinţă publică a sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi a programului de activitate al acestora, cel mai târziu la data de 12 aprilie.

O precizare importantă este faptul că, având în vedere datele statistice care arată o scădere a populaţiei în câteva dintre unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, există probabilitatea ca şi numărul membrilor consiliilor locale din cadrul acestora să fie redus.

Comentarii

comentarii