Este bine de stiut! Ce facem daca izbucneste un incendiu intr-un hotel sau restaurant?

Comportarea utilizatorilor şi obligaţiile administratorilor de hoteluri, pensiuni agroturistice și case de vacanţă
În vederea petrecerii cât mai plăcute a timpului liber, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin recomandă cetăţenilor care frecventează structuri turistice, dar şi administratorilor de hoteluri, pensiuni agroturistice și case de vacanţă, o serie de reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor:

1. Înainte de călătorie:

– se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere;
– la împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare (etanşeitatea uşii se poate sigura și prin utilizarea unor prosoape sau cearceafuri ude);

2. La sosirea în unitatea turistică:

– se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare;
– se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;
– în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie;
– cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile;
– se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor;
– se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare;
– se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

3. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

– dacă incendiul se produce în camera în care sunteți cazați, se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie;
– pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat;
– dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră;
– pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată;
– în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede;
– se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunică poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare;
– în situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

Conducătorii/administratorii unităţilor au următoarele obligaţii principale din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor:

– să obţină autorizaţiile necesare conform legii;
– să asigure încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
– să asigure condiţiile pentru desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean;
– să ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
– să asigure informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;
– să asigure echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice.

În cazul producerii de incendii, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau apelaţi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de pe raza localităţii dumneavoastră.

Comentarii

comentarii