Facilităţi şi subvenţii pentru absolvenţi şi angajatorii acestora

Absolvenţii de liceu şi de facultate cu domiciliul in judetul Caras-Severin sunt aşteptaţi la sediul Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caras-Severin sau la sediile punctelor de lucru din teritoriu pentru a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, AJOFM Caras-Severin acordă o serie de servicii şi stimulente atât absolvenţilor cât şi societăţilor care încadrează persoane proaspăt ieşite de pe băncile şcolii.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţele ANOFM ca persoane în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de: servicii gratuite de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, servicii gratuite de formare profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii.

Totodată, absolvenţii care reuşesc să se angajeze primesc şi stimulente financiare: prima de încadrare ca absolvent – 500 lei; prima de încadrare (dacă se angajează la o distanţă mai mare 50 km de localitatea de domiciliu -doar dacă este și beneficiar de indemnizaţie de şomaj); prima de instalare (dacă se încadrează într-o localitate alta decât cea de domiciliu şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul stabil -doar dacă este şi beneficiar de indemnizaţie de şomaj).

În cazul în care încadrarea în muncă a absolvenţilor are loc în perioada în care este acordată indemnizație de şomaj, angajatul primeşte o sumă lunară egală cu indemnizaţia de somaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu ar fi avut loc încadrarea în muncă.

De asemenea, în sprijinul absolvenţilor, potrivit Legii nr. 76/2002, se acordă subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de indemnizaţie de şomaj. Aceste subvenţii se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul de studii: 500 lei/lună pentru absolvenţii învăţământului profesional; 600 lei/lună pentru absolvenţii de liceu (cu sau fără bacalaureat), sau absolvenţilor de studii superioare fără examen de licenţă; 750 lei/lună pentru absolvenţii de studii superioare cu examen de licenţă. Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să menţină raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni.

Toate aceste stimultente financiare se acordă la cerere, în termenele prevăzute de Legea nr. 76/2002.
Reamintim că absolvenţii promoţiei 2016 se pot înregistra în evidenţele AJOFM Caras-Severin ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. Depăşirea acestui termen atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Pentru absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.

Compartiment Resurse Umane, Salarizare,
Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

Comentarii

comentarii