Fara penalitati, dobanzi si majorari pentru restantierii la taxe, amenzi si impozite

Municipiul Reșița aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice că prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 24 din data de 30.01.2017 a fost aprobată acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2017-31.03.2017 debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să achite integral debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold până la data de 31.03.2017 inclusiv;
– să depună cerere de scutire de la plata dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere la Serviciul Public ”Direcția Impozite și Taxe” până la data de 31.03.2017 inclusiv, cererea fiind însoțită de copie după actul de identitate;
– să depună odată cu cererea o adeverință eliberată de Serviciul Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” din care să rezulte faptul că nu înregistrează debite restante către acest serviciu.

Comentarii

comentarii