Festivalul Concurs Interjudeţean Drag mi-i graiul bănăţan!

Vineri, 22 mai 2015, începând cu ora 13.00, la Sala Lira a Liceului de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa se va derula ediţia a VIII-a a Festivalului-Concurs Interjudeţean Drag mi-i graiul bănăţan! Manifestarea, inclusă în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2015 avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale (Nr. 31504/3.03.2015 – poziţia 515), este organizată de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Reşiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Casa Orăşeanească de Cultură Bocşa, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni şi Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa.

Concursul se va derula pe următoarele secţiuni: I) recitare în grai bănăţean; II) interpretare de melodii populare; III) dans popular; IV) instrumentişti şi formaţii instrumentale.
Grupul ţintă este format din preşcolari şi elevi (cls. I-VIII) din Caraş-Severin şi din judeţele vecine, interesaţi şi atraşi de graiul popular bănăţean, cadre didactice care promovează tradiţiile româneşti, atât la ore, cât şi în afara lor.

Toţi elevii participanţi vor primi diplome. Un juriu format din specialişti în folclor şi cadre didactice va aprecia evoluţia participanţilor. Se vor da premiile I, II, III şi menţiune la fiecare secţiune, pe categorii de vârstă: preşcolar, clasa pregătitoare – clasa I, clasele II-III-IV, ciclul gimnazial.

Înscrierile se fac în perioada 29 aprilie-15 mai 2015, la adresa scoala7_festivalfolcloric@yahoo.com, printr-o fişă de înscriere. Regulamentul integral al concursului se regăseşte pe site-ul şcolii organizatoare www.scoala7resita.ro. Din comisia de organizare fac parte Dan Liuţ, realizator de emisiuni folclorice la postul local de televiziune Banat TV, şi cadrele didactice Cristina Ardeleanu, Cristiana Schmaler, Ileana Pomoja, Adrian Roiban, Nicoleta Marcu, alături de care se va afla şi în acest an prof. Gheorghe Ţunea, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

Manifestarea se derulează în cadrul Seminarului „Didactica Internaţional” şi are ca scop conservarea şi promovarea graiului bănăţean, a tradiţiilor populare, a valorilor naţionale româneşti în context european.

Regulamentul Festivalului – Concurs Interjudeţean
„Drag mi-i graiul bănăţan!”
Ediţia a VIII-a

Manifestare inclusă în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2015 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
(Nr. 31504/3.03.2015 – poziţia 515)

Festivalul va avea loc în data de 22 mai 2015, ora 13.00, la Sala Lira a Liceului de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa.

· Secţiunile festivalului:
I. Recitare în grai bănăţean
II. Interpretare de melodii populare, cu sau fără acompaniament (solişti vocali şi grupuri vocale)
III. Dansuri populare
IV. Solişti instrumentişti şi formaţii instrumentale
· Categorii de vârstă:
· Preşcolar
· Primar – clasa pregătitoare-clasa I
· Primar – clasele a II-a, a III-a, a IV-a
· Gimnazial
· Un cadru didactic poate participa cu maximum două puncte în program.
· Participarea individuală (recitare şi interpretare solist vocal) va fi coordonată de un singur cadru didactic. În cazul ansamblului folcloric şi al formaţiilor instrumentale se acceptă doi coordonatori.
· Poeziile se recită INDIVIDUAL – nu se acceptă recitarea unei poezii în doi sau mai mulţi elevi.
· Durata unui punct din program la prima şi a doua secţiune nu va depăşi 3 minute. Juriul poate opri concurentul al cărui moment va depăşi timpul maxim acordat.
· Fiecare participant va recita o singură poezie sau va interpreta o singură melodie populară.
· Durata dansului popular nu va depăşi 5 minute.
· Formaţiile instrumentale vor interpreta o melodie.
· Toţi participanţii vor purta costum popular.
· Ansamblurile folclorice sunt alcătuite din 6 – 10 perechi. Juriul va depuncta ansamblul cu componenţă mai mare decât cea admisă de regulament.
· Participanţii la secţiunile a II-a şi a III-a îşi pot aduce suport muzical pe CD sau pot fi acompaniaţi de instrumentişti.
· Juriul, format din specialişti în folclor şi cadre didactice, va aprecia evoluţia participanţilor. Se vor da premiile I, II, III şi menţiune la fiecare secţiune, pe categorii de vârstă: preşcolar, clasa pregătitoare-clasa I, clasele II-III-IV, ciclul gimnazial. Deciziile juriului sunt definitive.
· Pentru fiecare punct din program se va da o diplomă de participare (ansamblurile folclorice şi formaţiile instrumentale primesc o singură diplomă).
· Se va completa o fişă de înscriere pentru fiecare participare. Taxa de participare este de 10 lei pentru fiecare punct în program şi se va achita de cadrul didactic coordonator.
· Înscrierile se fac în perioada 29 aprilie – 15 mai 2015 la adresa de e-mail scoala7_festivalfolcloric@yahoo.com. Fiecare cadru didactic participant va trimite la adresa menţionată fişa de înscriere.
· Fiecare cadru didactic va veni cu protocolul de parteneriat semnat şi ştampilat la şcoala de unde provine.

NOTĂ

Nu se vor evalua pentru premiere:

· momentele din concurs care depăşesc termenul impus de către organizatori.
· textele cu conţinut licenţios – Juriul roagă cadrele didactice să aleagă textele cu responsabilitate, adecvate vârstei.
· Nu vor intra în concurs participanţii care nu poartă costum popular.
· După data limită nu se vor mai face înscrieri!
· Înaintea festivalului vom publica pe site-ul şcolii programul.
· Alte informaţii puteţi solicita la adresa de mail cristi_ardeleanu@yahoo.com

Consilier educativ,
prof. Cristina Ardeleanu

Comentarii

comentarii