Ghinion! 13 consilieri locali au fost zburati din functii in C-S

Prin adresele înregistrate la Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin cu nr. 6425, respectiv 6424, din 18.04.2016, Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin a făcut cunoscut Instituţiei Prefectului faptul că domnul Lucian Sorin Voina, consilier local în Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi domnul Mihai Şandru, consilier local în Consiliul Local al comunei Cornea, au fost excluşi din partid.

De asemenea, prin adresa înregistrată cu nr. 6590 din 18.04.2016, Partidul Naţional Liberal – Filiala Caraş-Severin a adus la cunoştinţa Instituţiei Prefectului că domnul Petru Bocşan, consilier local în Consiliul Local al comunei Caraşova şi domnii Ioan Cornel Negariu, Gheorghe Moise, Gheorghe Augustin, Mihai Lauruc, Dimitrie Pătruţ, Petru Franţ, Dragoescu Petrişor, consilieri locali în Consiliul Local al comunei Fîrliug, nu mai deţin calitatea de membri PNL. Totodată, s-a constatat pierderea calităţii de membru de partid a domnilor Ilie Buzescu, consilier local în Consiliul Local al Municipiului Caransebeş, Cristinel Răduţ, viceprimar al comunei Constantin Daicoviciu şi Marian Florentin Bocşan, consilier local în Consiliul Local al oraşului Bocşa.

În conformitate cu normele legale în vigoare, formaţiunile politice amintite au solicitat prefectului, pentru cei în cauză, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local şi declararea ca vacant a locului acestora.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) lit. „h¹” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre alte cazuri, şi în situaţia pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales. Competenţa de constatare a încetării mandatului şi de declarare ca vacant a locului respectiv aparţine prefectului, după cum este prevăzut la art. 12 alin. (3) din acelaşi act normativ.

În consecinţă, au fost emise miercuri, 04.05.2016, ordinele prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilieri locali şi declararea ca vacante a locurilor acestora.

Comentarii

comentarii