Grefierii caraseni se opun injustiţiei sociale – Greva intre orele 11 si 12

Vineri, 22 martie, între orele 11-12, grefierii de la Tribunalul Caraş- Severin vor protesta prin suspendarea activităţii şi prezenţa în faţa clădirii tribunalului după ce, începând de luni, 11 martie 2019, întreg corpul profesional al personalului auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete, s-a aflat în protest, la nivel naţional, prin purtarea unei banderole albe, iar din data de 18 martie 2019, s-a declarat ca formă de protest refuzul muncii suplimentare.

Măsura a fost luată de organele de conducere ale sindicatului şi asociaţiei ca urmare a pasivităţii factorilor de decizie şi a neadoptării unor măsuri concrete şi imediate pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă profesia:

1. adoptarea unui nou statut pentru profesie – statutul actual datează din anul 2004 şi este necesară elaborarea altuia, care să recunoască atribuţiile efective ale grefierilor, introduse prin noile coduri de procedură.
2. adoptarea unor noi regulamente de ordine interioară ale instanţelor şi parchetelor, care să corespundă realităţilor din instanţe şi parchete şi care să conţină prevederi care să nu lase loc de interpretare.
3. suplimentarea schemelor de personal – se impune ca urmare a modificărilor legislative care au adus, pe lângă atribuţii noi şi o creştere constantă a volumului de muncă în instanţe şi parchete.
4. condiţii de muncă – dotarea corespunzătoare a instanţelor şi parchetelor cu aparatură tehnică modernă, mobilier adecvat desfăşurării activităţii, dar, mai ales, asigurarea condiţiilor de igienă, sănătate şi securitate în muncă;
5. necesitatea înfiinţării unei direcţii de specialitate în Ministerul Justiţiei care să coordoneze şi să gestioneze cariera grefierilor şi salarizarea, motivat de faptul că în prezent, avem 36 de angajatori, care aplică neunitar, atât legea salarizării, cât şi legile şi regulamentele specifice la nivelul profesiei;
6. eliminarea inechităţilor salariale la nivelul categoriei noastre profesionale – aplicarea unitară a legii salarizării de către fiecare angajator în parte.
7. plata orelor suplimentare – specificul muncii în instanţe şi parchete implică efectuarea de ore suplimentare, iar volumul de muncă şi atribuţiile suplimentare nu permit acordarea de zile libere pentru recuperarea orelor suplimentare efectuate, astfel că se impune plata lor şi modificare legii în acest sens; de precizat că se cunoaşte ora la care încep şedinţele de judecată sau se desfăşoară anchetele penale, însă nu se ştie şi ora la care se vor finaliza, efectiv;
8. iniţierea elaborării standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcţiile care compun categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi ierarhizarea funcţiilor, cu modificarea corespunzătoare a funcţiilor în C.O.R.

În ultimii trei ani de zile, organizaţiile sindicale şi profesionale constituite la nivelul profesiei au dat eficienţă dialogului social în raport cu factorii de decizie, însă aceştia din urmă au ignorat, efectiv, problemele cu care se confruntă categoria noastră profesională.
Foto arhiva

Grefier Cristiana Erika Popa,
Membru în Biroul Naţional
Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial

Comentarii

comentarii