Grupul Ecologic de Colaborare Nera a intrat în campania de toamnă a monitorizărilor

Noi monitorizări a stării patrimoniului natural, aceleaşi vechi probleme în zona parcurilor naturale şi naţionale din sudul Banatului.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (detalii pe www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA); a
realizat în perioada septembrie – octombrie 2012 o monitorizare a stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii precum şi a modului în care se practică turismul în zona Parcurilor Naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului Natural Parţile de Fier din România, precum şi a Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Peščara (Dunele de nisip Deliblato) din Serbia.
Monitorizarea PN Porţile de Fier s-a făcut în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin în cadrul proiectului de de interes public Watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier finanţat în cadrul programului INOVARE CIVICĂ derulat de către Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi susţinut financiar de către Trustul pentru Societatea Civilă în Europa Centrală şi de Est.
Traseele monitorizate au fost următoarele:
-Clisura Dunării în zona localităţii Moldova Nouă şi în Rezervaţia Naturală Cazanele Mici – Cazanele Mari din
zona Parcului Natural Porţile de fier, în data de 15 septembrie 2012.
-Traseul linia ferată Oraviţa – Anina, oraşul Anina şi rezervaţia naturală Buhui – Mărghitaş din zona Parcului
Naţional Semenic Cheile – Caraşului, în zilele de 29 septembrie şi 13 octombrie 2012.
-Traseul Deliblato – Crni Vrh – Rošijana – Kornu din zona Rezervaţiei Naturale Speciale Deliblatska Peščara
(Dunele de nisip Deliblato), în data de 19 octombrie 2012.
-Rezervaţia Naturală Izvorul Bigăr în data de 15 septembrie 2012 şi Rezervaţia naturală Valea Ciclovei – Ilidia în data de 20 octombrie 2012, din zona Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa,
La activităţile de monitorizare au participat profesori, elevi de liceu şi studenţi de la Grupul Şcolar Mathias
Hammer Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, Grupul Şcolar Industrial Moldova Noua, Universitatea de Vest şi
Universitatea Politehnica din Timişoara care activează în cadrul GEC Nera în baza unui contract de voluntariat
precum şi voluntari din Serbia de la Asociaţia Aurora Bela Crkva şi Asociaţia Jelenak Pančevo.
În urma precesării unui număr de 34 de fişe de monitorizare realizate de către voluntari au rezultat următoarele
concluzii privind fenomenele de agresiune împotriva factorilor de mediu şi a biodiversităţii de pe teritoriul României:
-În zona perimetrului minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra există un număr de 17 depozite (halde) de deşeuri
miniere radioactive neprotejate şi neîncadrate în peisaj, rezultate în urma activităţii la fostele mine de uraniu din zonă. Din 4 galerii miniere apele de mină se scurg direct în pârâurile Jitin şi Ciudanoviţa. Nivelul radiaţiilor în unele porţiuni din halda mare de la Ciudanoviţa depăşesc de zeci de ori limita maximă admisă. Pe aceste halde păşunează în permanenţă animale. Întrebaţi unde îşi valorifică produsele lactate, propietarii animalelor au spus că în pieţile din Oraviţa, Anina şi Reşiţa.
Tot în zona perimetrului minier Ciudanoviţa – Lişava – Natra există un numar de 11 cladiri industriale deteriorate şi abandonate, unele prăbuşite, care diminuează considerabil calitatea peisajului de pe linia ferată Oraviţa –Anina şi au un impact negativ asupra promovării turismului în zonă.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments