Iată că autoritățile iau măsuri – Agenția de Proteția Mediului intervine în problema poluării

apm csUrmare a sesizărilor apărute în presă cu privire la poluarea aerului în zona Valea Ţerovei angajaţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin au verificat cele sesizate şi au constatat că sursa generatoare de poluare este S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
În urma controlului efectuat Directorul societăţii a declarat că există defecţiuni la Instalaţia de mixturi asfaltice, ceea ce a produs poluarea.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a amplasat un prelevator pentru determinarea pulberilor în suspensie din aer. Vor fi prelevate probe la 24 de ore timp de 3 zile. Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător valoarea limită admisă pentru particole în suspensie(fracţiunea PM10)este de 50 mg/m3/24 ore.
Metoda folosită este metoda gravimetrică care presupune ca mod de lucru condiţionarea iniţială a filtrelor ce vor fi expuse timp de 48 de ore, urmând expunerea lor timp de 24 de ore şi din nou recondiţionarea acestora rimp de 48 de ore. Urmare a acestui fapt primele rezultate nu pot fi obţinute mai devreme de trei zile. În momentul în care va fi finalizată prelucrarea datelor, se va stabili nivelul de poluare şi vor fi făcute public.
În cazul în care disfuncţionalităţile apărute în cadrul procesului de producţie a S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. nu vor fi remediate şi luate măsuri pentru conformarea cu prevederile autorizaţiei de mediu emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, activitatea va fi suspendată până la eliminarea cauzelor care au generat această situaţie conform legislaţiei în vigoare.

Director Executiv
Carmen SORESCU

Comentarii

comentarii