ITM Caras Severin – 1 deces şi 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă in luna aprilie

În luna aprilie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 212 controale, din care 124 în domeniul relaţiilor de muncă şi 88 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 111.000 lei. În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 100.000 lei, fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea în totalitate în foile colective de prezenţă a orelor lucrate efectiv; nerespectarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată; etc. La 3 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 3 persoane.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 11.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; utilizarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor; semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă; etc.

În perioada 01 – 30.04.2019 au fost comunicate 8 evenimente soldate cu 1 deces şi 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.
S-au dispus de către inspectorii de muncă 347 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.
Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 50.544 de salariaţi activi, 57.110 contracte individuale de muncă în derulare (din care 50.155 pe perioadă nedeterminată şi 6.955 – perioadă determinată).

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 568 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 8 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional de prelungire a duratei de valabilitate.

Comentarii

comentarii