La Raul Alb a inceput ,,Școala naționala de vară Atelier18”

În perioada 12-18 august 2018, la Centrul de agrement Râul Alb se desfășoară Școala națională
de vară – ATELIER18. Organizatorii acestui proiect sunt Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin,
Ministerul Tineretului şi Sportului.

La Atelier18 participă 90 de tineri selectaţi la nivel naţional pe baza unui formular de
candidatură. La termenul limită de înscriere am primit 216 aplicații din toată țara. Înscrierea s-a
făcut pe baza unui formular de candidatură iar selecţia s-a realizat de către grupul de traineri,
au fost apreciate: modul de susținere a motivației, unitatea conceptuală şi stilistică, precum şi
estetica prezentării. Finanțarea primită de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru
susținerea acestui program este de 43.200 lei.

Atelier18 se adresează tinerilor elevi care au înclinații sau sunt interesați de comunicare, de
jurnalistică, de teatru, de comportamentul lor în grupul din care fac parte. Programul şcolii
naţionale urmăreşte îmbogăţirea cunoştinţelor privind comunicarea în sens larg, abilitarea
tinerilor pentru a putea lucra într-o echipă în diverse proiecte și activități. Pe lângă acestea, pe
parcursul celor 6 zile vor avea loc şi aplicaţii, cum ar fi documentarea, teatru de improvizație,
exerciții de comunicare non-verbală, realizarea unui film de scurt metraj, înregistrarea, rostirea
în microfon, realizarea unui sumar şi a unui desfăşurător de emisiune, realizarea în direct a unei
emisiuni radio complexe. Cursurile vor fi predate de profesionişti cu o bogată experienţă în
domeniul lor de activitate. Atât cursurile teoretice cât şi aplicaţiile vor fi coordonate de actori,
jurnalişti, operatori, buni profesioniști, care au expertiza necesară de lucru dar sunt şi interesaţi
în a împărtăşi tinerilor din experienţa lor.

Atelierele care se vor derula în cadrul Școlii naționale de vară ATELIER18 sunt:

Atelier de jurnalism

La acest curs se va realiza un ziar care va apărea în fiecare zi a taberei, jurnalul de tabără,
emisiuni radio, banca de imagini şi interviuri, cursuri de iniţiere în mass-media, precum şi
organizarea de activităţi artistice şi “mini evenimente” (concursuri, audiţii muzicale, expoziţii,
seri de filme, întâlniri cu personalităţi locale etc).

Atelier de teatru de improvizaţie

Teatrul de improvizaţie este un gen teatral în care nu există text dinainte scris, actorii
improvizând replici, scenete, versuri şi cântece, toate acestea pe baza sugestiilor date de public.
Acest atelier nu urmăreşte să transforme participanţii în actori, ci să îi facă să îşi depăşească
anumite limite, să conştientizeze avantajele unei bune funcţionări în echipă şi să le dezvolte
imaginaţia, spontaneitatea şi creativitatea. Participanții vor înțelege diferența între “a auzi” şi
“a asculta”, vor fi stimulați să nu se prefacă, să răspundă şi să acţioneze după ce ascultă cu
atenţie. Improvizaţia este atât de eficientă pentru că nu implică niciun plan, nici o agendă
ascunsă a nimănui. Nu le spune nimeni participanților ce să facă, cum să facă, nu-i judecă
nimeni, nu există greșeli, ci doar propuneri acceptate şi duse mai departe până în punctul unde
apare soluția. Alături de actorii-lectori, participanții la acest atelier vor descoperi cât de
importantă este echipa în care lucrează, îşi vor antrena capacitatea de a se adapta secundă de
secundă unor situaţii neprevăzute, îşi vor exersa spontaneitatea şi imaginaţia.

Atelier experimental de Comunicare verbală şi non verbală

Activitățile programate urmăresc să creeze un mediu adecvat comunicării, capabil să stimuleze
autoevaluarea, gradul de empatie cu “celălalt”, să diversifice modalitățile de exprimare şi
implicit să ajute la conștientizarea, identificarea şi formularea corectă atât a problemelor
specifice fiecărui tânăr în parte, cât şi a tineretului în ansamblu.

Comentarii

comentarii