Locuintele ANL pentru tineri pot fi vandute in rate, valoarea de inlocuire este de 328 euro pe mp

Guvernul Romaniei a aprobat joi, 31 iulie, normele metodologice de punere in aplicare a Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, modificata si completata recent prin OG nr. 6/2014. Modificarile din normele metodologice vizeaza modul de constituire si de plata a avansului, a ratelor lunare, a ratei dobanzii si majorarile de intarziere in privinta vanzarii cu plata in rate lunare a locuintelor construite prin programul „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii”, implementat de ANL.

Conform Normelor, in cazul achizitionarii locuintei cu plata in rate lunare, cumparatorul achita avansul de minim 15%, precum si comisionul de 1%, stabilite prin OG nr. 6/2014, la data incheierii contractului de vanzare in forma autentificata, iar restul sumei in rate lunare. Ratele lunare se pot plati astfel:

– in maxim 15 ani, in cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste cu 80% – 100% salariul mediu brut pe economie;

– in maxim 20 ani, in cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste cu 50% – 80% salariul mediu brut pe economie;

– in maxim 25 ani in cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei nu depaseste cu 50% salariul mediu brut pe economie. Venitul mediu pe membru de familie se stabileste raportat la castigul salarial mediu brut pe economie, comunicat in ultimul buletin statistic al Institutului National de Statistica, inainte de data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Rata dobanzii de referinta (rata dobanzii de politica monetara stabilita de BNR) este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare-cumparare si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, nivelul majorarilor de intarziere va fi de de 2% din cuantumul obligatiilor neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Totodata miercuri, 30 iulie 2014, a fost emis Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1391/2014, care stabileste, conform metodologiei de calcul in vigoare, ca valoarea de inlocuire pentru anul 2014 este de 328 euro pe mp.
Valoarea de inlocuire se stabileste anual si sta la baza calcularii valorii de vanzare a locuintelor construite de ANL prin programul „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii”, conform prevederilor Legii nr. 152/1998, privind infiintarea ANL, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, valoarea de vanzare a locuintelor reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat multiplicata cu suprafata construita efectiva a fiecarei locuinte, inclusiv cotele indivize aferente fiecarei locuinte, diminuata cu amortizarea calculata in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice. La valoarea de vanzare se adauga un comision de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de publicitate imobiliara efectuate de autoritatile publice locale, care au competentele legale in stabilirea pretului si in vanzarea locuintelor catre chiriasi.
Programul „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii” a fost lansat de ANL in anul 2001. Locuintele sunt construite pe terenuri puse la dispozitia ANL de catre autoritatile publice locale, beneficiarii fiind tineri intre 18 si 35 de ani, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinta. Accesarea se face prin depunerea de cereri si intocmirea dosarelor, respectandu-se conditiile legale, la autoritatile publice locale, care urmeaza sa intocmeasca listele de repartitii.
In prezent, in urma ultimelor modificari legislative, locuintele pentru tineri pot fi achizitionate, dupa o perioada de inchiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare catre autoritatile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul Prima Casa sau cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii.

Comentarii

comentarii