Mai mulţi bani la bugetul local

Serviciul de Executare Silită şi Urmărire Bunuri al Direcţiei Impozite şi Taxe din

cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa a recuperat, în perioada 02.07.2012 – 27.07.2012,

suma de 87203.51 de lei din impozite, taxe şi amenzi contravenţionale, cu 18037,64 de

lei mai mult decât în luna iunie.

Faţă de luna precedentă, a crescut semnificativ numărul adreselor de înfiinţare a

popririi asupra disponibilităţilor băneşti, fiind întocmite şi comunicate 1359 de adrese

pentru 84 de persoane fizice şi juridice.

Numărul somaţiilor transmise pentru recuperarea creanţelor reprezentând amenzi

şi impozite neachitate în termenul legal de către debitorii persoane fizice şi juridice

a înregistrat o scădere de aproximativ 50%. Dacă în luna iunie au fost emise 1289 de

somaţii, în luna iulie numărul lor se ridică la 621.

Tot o scădere s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte dosarele de executare silită

pentru persoanele fizice care nu au achitat debitele restante provenind din impozite. 224

de astfel de dosare au fost întocmite în luna iulie, faţă de 357 în luna iunie.

Comentarii

comentarii