O analiza a celui mai puternic ONG pe probleme de mediu referitoare la microhidrocentrala de pe Nera

Ideie aberantă în studiul de impact privind construirea MHC-urilor de Prigor. Acestea pot fi construite lângă o rezervaţie naturală – sit Natura 2000.

In data de 16 februarie a.c, la sediul Primăriei din Prigor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin anunţă supunerea spre dezbatere publică a studiilor de impact privind construirea a doua microhidrocentrale pe râul Nera în zona localităţii Prigor.
Studiile pot fi consultate pe pagina web http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/documente-procedura-eim-si-ea/.

Din aceste studii, la partea de context a situatiei, lipseşte o expunere privind experienta nefastă a construirii de MHC-uri pe râurile de munte din România, cu multe cazuri care au provocat adevărate dezastre ecologice datorită slabei implicări a autorităţilor de mediu într-o analiză corectă şi imparţială a situaţiei în momentul emiterii acordului de mediu şi ulterior în urmărirea lucrărilor de realizare a MHC-urilor. Excluzând această abordare, la partea de concluzii a studiilor se acreditează ideia că asupra mediului natural din zona MHC-urilor de la Prigor vor fi consecinţe minime în raport cu beneficiile unor asemenea surse de energie electrică.

În cele două studii nu se spune că MHC-urile de la Prigor se gasesc la o distanta de sub 15 km, în amonte de rezervaţia naturală – sit Natura 2000 „Râul Nera între Bozovici si Moceris”. Amplasamentul propus este in contradictie cu Avizul de Mediu 10938/2012 (pag 14 pct III.2) al Ministerului Mediului şi Pădurilor dat pe Strategia de Dezvoltarea Enegetică a României în care se spune că asemenea lucrări nu se pot face atunci când în aval există o arie naturală protejată la o distanţă mai mică de 20 km (http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/01/2013-01-25-aviz_mediu_strategia_energetica.pdf) .
Solicităm Ministerului Mediului şi APM Caraş – Severin stoparea procedurii privind emiterea acordului de mediu deoarece acest act ar încălca prevederile Avizului de Mediu 10938/2012 iar pe de altă parte ar fi dat fără ca studiul de impact să prezinte spre informare publicului larg contextul realizării de MHC – uri în România.

Nu este exclus ca până la data dezbaterii publice factorii interesaţi să obţină o derogare din partea MAPPM de la prevederile Avizului 10938/2012 avâdu-se în vedere că MAPPM a mai torelat asemenea situaţii şi în cazul altor MHC-uri. Atragem însă atenţia că acorduri de mediu date în astfel de condiţii au fost invalidate de către instanţă.

GEC Nera

Comentarii

comentarii