Oferta educationala pentru agentii economici privind invatamantul profesional

Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare economică şi socială favorizează creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic.

În vedere adaptării ofertei de formare profesională prin învățământul profesional cu cererea pieţei muncii și cu tendințe de dezvoltare, operatorii economici au posibilitatea să solicite școlarizarea elevilor din învățământul profesional cu durata de 3 ani, în diferite calificări profesionale.

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a elaborat Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015-2016, cu respectarea prevederilor Metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017,, art. 6 (1): ” Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional, în cadrul criteriului relevanței în baza căreia educația răspunde nevoilor de dezvoltare social – economice,se va urmări investigarea nevoilor de calificări ale agenților economici, analiza solicitărilor exprimate de agenții economici și proiectarea ofertei de formare profesională ținând cont de acestea.”.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar, vor parcurge următoarele etape:

1. Transmit în scris la Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin Solicitarea de școlarizare în învățământul profesional cu durata de 3 ani, până la data de 11 decembrie 2015.
2. Încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către Inspectoratul Școlar, în situația în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unități de învățământ, conform Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani,până la data de 11 ianuarie 2016.

Modelul de solicitare de școlarizare, Procedura de solicitare de către operatorii economici cât și Calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani sunt postate la adresa www.isj.cs.
Purtător de cuvâ

INSPECTOR ŞCOLAR, INSPECTOR ŞCOLAR,
Prof. Dalina RANCU Prof. Ion MOATĂR

Comentarii

comentarii